Hoe gaat het met schoolverzuim?

  • Mark Weghorst
  • Nieuws

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als een kind vaak of lang niet op school komt, kan dat een bedreiging zijn voor zijn ontwikkeling. De regering probeert het schoolverzuim te verminderen. Zo zitten minder kinderen thuis. In een kamerbrief geeft minister Slob aan hoe het er voor staat.

Cijfers

Minister Slob schreef de Tweede Kamer op 19 februari een brief over schoolverzuim en vrijstellingen. Uit de cijfers blijkt dat het schoolverzuim nog steeds een probleem is. Het aantal kinderen dat te lang niet naar school gaat, blijft hoog. Als kinderen langer dan drie maand niet naar school gaan wordt het steeds lastiger om weer terug te gaan. De regering vindt dat in 2020 geen kind meer langer dan drie maanden thuis moet zitten. Daar is nog veel werk voor nodig.

Vrijstellingen

Ook het aantal vrijstellingen blijft stijgen, al stijgt het minder hard dan voorheen. Kinderen krijgen soms een vrijstelling van de leerplichtambtenaar zodat ze niet naar school hoeven. Dit kan bijvoorbeeld om psychische of lichamelijke redenen zijn. Om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan, wil de minister zo min mogelijk vrijstellingen.

Acties

Het blijkt uit het werk van de afgelopen jaren dat samenwerking tussen verschillende partijen belangrijk is om het op te lossen. De jeugdarts, de leerplichtambtenaar en de scholen moeten samen met ouders zoeken naar een oplossing. Die samenwerking is nog niet overal goed geregeld. Toch zijn er ook een aantal zaken die goed lukken. Zo zijn alle belangrijke partijen steeds beter met elkaar in overleg en weten ze elkaar steeds gemakkelijker te vinden.

Wat doen als het niet goed gaat op school

Ouders & Onderwijs maakte vorig jaar voor de landelijke actieweek thuiszitters een overzicht waarmee ouders de weg kunnen vinden als het met hun kind niet goed gaat op school. Het overzicht wordt ook gebruikt om te adviseren over stappen die u als ouder kunt zetten.

Inmiddels is er een tweede versie gemaakt. In de nieuwe versie kunnen scholen ook de namen en contactgegevens invullen van belangrijke mensen in dit overzicht. Zo kunnen ze ouders met het overzicht duidelijk maken wie de intern begeleider is, hoe je het samenwerkingsverband kunt bereiken en bij welke jeugdarts je terecht kunt.

Informatie

Scholen kunnen bij Ouders & Onderwijs terecht om te toetsen of de informatie op hun website voldoende is. Ze kunnen dit doen met de informatietoets. Ook ouders kunnen voor hun school of samenwerkingsverband deze toets invullen. Het is een goed instrument om in gesprek te gaan met het onderwijs over de informatievoorziening. Ook voor het mbo is zo’n informatietoets in voorbereiding.

Daarnaast wordt gewerkt aan verdere verbetering van de informatievoorziening aan ouders en jongeren. Samen met andere organisaties zorgen we zo dat ouders en jongeren steeds beter hun informatie kunnen vinden.

Maak gebruik van de ondersteuning

Als het voor kinderen een tijd niet lukt om naar school te gaan, levert dit veel zorgen op voor ouders. Ze krijgen met verschillende instanties te maken, moeten veel in gesprek en vaak overleggen. Ouders & Onderwijs spreekt veel van deze ouders en geeft ze telefonisch advies in de stappen die ze kunnen zetten. Het uitgangspunt is de situatie van het kind. Hoe ingewikkeld ook, er is altijd een volgende stap mogelijk.

Voor advies van Ouders & Onderwijs kunt u bellen met 0800-5010 (dagelijks tussen 10:00 en 15:00 uur). U kunt ook mailen: vraag@oudersonderwijs.nl. Samen kijken we dan naar oplossingen voor uw kind. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?