Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Hoe veilig is het thuis?

  • Mark Weghorst
  • Nieuws

Bij Ouders & Onderwijs melden zich regelmatig ouders met vragen over de betrokkenheid van een Veilig Thuis-organisatie. In veel gevallen waar ouders ons bellen is het de school geweest die een melding deed bij Veilig Thuis. 

Veilig Thuis 

Veilig Thuis is het adviespunt en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en bezorgde omstanders. De hulpverleners van Veilig Thuis beantwoorden vragen en geven advies. Ook kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is. Veilig Thuis is de opvolger van de Steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt kindermishandeling. In elke regio is een veiligthuis-organisatie

Meldingsplicht 

Sinds een aantal jaren hebben alle professionals die werken met kinderen, of met volwassenen die de zorg over kinderen dragen, de plicht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Dit om te zorgen dat kindermishandeling zo snel mogelijk stopt zodat het (weer) goed gaat met kinderen. Een veiligthuis-melding is voor gezinnen enorm ingrijpend. Een veiligthuis-organisatie moet een onderzoek instellen en treedt daarmee in de persoonlijke levenssfeer van het gezin. Als er daadwerkelijk sprake is van ernstige situaties zoals kindermishandeling dan is dit noodzakelijk. 

Ervaringen van ouders 

De ouders die ons bellen hebben vaak te maken met kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Hierover zijn zij in gesprek met school en dat gaat de ene keer beter dan de andere. Ouders geven vaak aan dat ze de indruk hebben dat een veiligthuis-melding wordt ingezet om het standpunt van de school over ondersteuning (of verwijzing naar speciaal onderwijs) kracht bij te zetten. Het argument is dan vaak pedagogische verwaarlozing, omdat ouders niet meegaan in het advies van school. Het is vanzelfsprekend dat dit geen goed doet aan de werkrelatie die nodig is om voor kinderen goed onderwijs te realiseren 

Melden bij Ouders & Onderwijs 

Het aantal signalen over deze meldingen valt ons op en we lezen er ook in de media steeds vaker over. Daarom horen we graag uw ervaringen met dit soort meldingen. Stuur ons een e-mail of bel ons via 0800-5010. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met uw informatie. Momenteel zijn er nog geen goed vergelijkbare cijfers van de (nieuwe) veiligthuis-organisaties en is er dus nog maar weinig bekend over bijvoorbeeld de relatie tussen melder-melding-resultaat. Ervaringsinformatie kan helpen om hier goed zicht op te krijgen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?