Informatieavond Integraal Kind Centrum

  • Sjoerd van Geffen
  • Nieuws

Dinsdagavond 17 april 2018 vindt er een informatieavond plaats over het Integraal Kind Centrum. Het gaat om het hoe en waarom van kindcentra en de rollen van ouders bij deze ontwikkeling. De avond is bedoeld voor ouders in de medezeggenschapsraad en oudercommissie.

Integraal Kind Centrum

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een plek waar onderwijs en kinderopvang inhoudelijk en organisatorisch samenwerken. Gezamenlijk bieden zij een optimale ondersteuning aan kinderen bij hun brede ontwikkeling. De grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en leren, tussen de taken van de leraar en de pedagogisch medewerker vervagen. Ouders en kinderen hebben te maken met één pedagogische en onderwijskundige visie. Een IKC biedt een dagarrangement dat goed aansluit bij de wens van veel tweeverdienende ouders.

Ontwikkeling IKC

Het IKC is relatief nieuw in Nederland. Op locatie zoeken schooldirecteuren en managers van kinderopvang elkaar steeds meer op om tot intensieve samenwerking te komen. Het aantal IKC's in Nederland groeit. 

Informatieavond

EtuConsult, BOinK en Ouders & Onderwijs organiseren een informatieavond voor ouders in de medezeggenschap en oudercommissie. De avond wordt geleid door Job van Velsen en Yvette Vervoort. Zij schreven het boekje 'Een KINDcentrum, waarom zou u het willen en hoe kunt u dat realiseren?' Zij zijn adviseur op het gebied van brede scholen en kindcentra. Het wordt een informatie avond over het hoe en waarom van kindcentra en de rollen van ouders bij deze ontwikkeling. 

Praktische informatie

De avond wordt georganiseerd op dinsdag 17 april 2018 tussen 20.00 en 22.00 uur. De locatie is IKC Villa Vrolik, Harry Banninkhof 101 te Hilversum. De kosten bedragen €20,00, hiervoor kan het faciliteitenbudget van de MR worden ingezet. U kunt u tot 10 april aanmelden via de website van EtuConsult. Wees er op tid bij, want vol is vol.

Wilt u meer weten over IKC's? Kijk op onze website of bel op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 met ons telefoonnummer 0800-5010. U kunt ook mailen: vraag@oudersonderwijs.nl.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?