Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Instemmingsrecht financiën voor MR?

  • Sjoerd van Geffen
  • Nieuws

Het kabinet wil dat de MR instemming krijgt op de hoofdlijnen van de betroting van de school. Het ministerie van OCW vraagt daarom wat - onder andere - Ouders & Onderwijs daarvan vindt. Goede medezeggenschap vraagt dat de schoolleiding ouders, leerlingen en personeel vroegtijdig betrekt bij de keuzes die de school maakt. Die keuzen zijn van invloed op de financiën.  

Nu advies van de MR

De medezeggenschapsraad van een school geeft nu advies op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. In de praktijk wordt daar verschillend mee omgegaan. Allereerst omdat nergens staat wat de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid precies zijn. Maar ook omdat het meerjarig financieel beleid soms zo wordt gepresenteerd dat niet duidelijk is wat de onderliggende beleidskeuzes zijn. Ook voelt niet iedere MR zich in staat om over het financieel beleid te kunnen praten.

Positie MR versterken

Het kabinet wil de positie van de MR versterken. Daarvoor wordt het advies op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid omgezet naar instemming met de hoofdlijnen van de begroting. Via het ministerie wordt gevraagd hoe stakeholders hierover denken. Ook Ouders & Onderwijs is gevraagd te reageren. 

Keuzes staan centraal

Volgens Ouders & Onderwijs staat voorop welke keuzes een school maakt. Die staan vaak in het strategisch plan of meerjaren beleidsplan beschreven. Een school(bestuur) maakt inhoudelijke en organisatorische keuzes over de ontwikkeling van de school en het onderwijs. Hier hoort het zwaartepunt in het debat tussen school(bestuur) en medezeggenschap te liggen. In deze discussie heeft de MR de meeste inbreng in de beleidskeuzes van de school. De uitvoering van het strategisch plan vraagt keuzes over de inzet van middelen. Deze vertaling, en het debat daarover, is van groot belang.

Vroegtijd betrekken

Goede medezeggenschap vraagt van de schoolleiding dat ze alle betrokkenen bij de school en de MR vroegtijdig betrekken. Bijvoorbeeld in de aanloop naar strategisch beleid of schoolplan. Als de betrokkenheid pas begint waneer er een uitgewerkt concept ligt, leidt een dialoog daarover er als vanzelf toe dat de schoolleiding het stuk verdedigt. Goede medezeggenschap vraagt juist om een open oor om de vragen van ouders en leerlingen actief te 'vertalen' naar het bestuurlijke en strategische plan.

Financiele keuzes

Financiële keuzes komen voort uit inhoudelijke keuzes. Wanneer financiële keuzes daaruit zijn afgeleid, gaat  het als regel om meerjarig financieel beleid. Om die reden ziet Ouders & Onderwijs liever een instemmingsbevoegdheid met de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid dan met de hoofdlijnen van de begroting. Ouders & Onderwijs ziet bovendien graag helderheid over wat er verstaan wordt onder die hoofdlijnen en wat niet. Daarmee kan het gesprek in en met de MR meer gaan over die hoofdlijnen dan over de vraag wat die hoofdlijnen zijn. 

Meer weten of een advies op maat? Bel op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur met ons informatiepunt op telefoonnummer 0800-5010, of mail ons.

 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?