Instemmingsrecht ontwikkelingsperspectief

  • Mark Weghorst
  • Nieuws
Instemmingsrecht ontwikkelingsperspectief

Na een lange periode van voorbereiding, onderzoek en besprekingen in de Tweede en Eerste Kamer is het op 1 augustus 2017 een feit: vanaf dat moment hebben ouders instemmingsrecht bij een deel van het ontwikkelingsperspectief. 

Motie Ypma

Deze verandering van de drie onderwijswetten is een gevolg van de motie Ypma die al in 2013 werd aangenomen. Het doel is om de positie van ouders te verstevigen in het overleg met de school over een kind met een ondersteuningsbehoefte. Er komt nu een verplichting om tot overeenstemming te komen over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Ouders praten op die manier direct mee over de manier waarop de school uitvoering geeft aan de ondersteuning. 

Overleg

Voor scholen hoeft er met de verandering van de wetten niet zoveel te veranderen. Scholen die in de afgelopen jaren op een goede manier invulling gaven aan passend onderwijs wisten het allang: goed overleggen met ouders is in het belang van iedereen en zeker van de kinderen. Voor die scholen verandert er dan ook niet zoveel: naar verwachting werken zij al "in de geest" van deze wetswijziging.

Scholen die ouders tot nu toe nog maar beperkt betrekken zullen hun werkwijze in overeenstemming met de wet moeten brengen. Ook op die scholen kunnen ouders zich nu beroepen op de veranderde wetgeving. 

Wat als

Scholen die zich niet houden aan de wet worden na melding daarvan in het toezicht van de inspectie van het onderwijs daarop aangesproken. Ouders kunnen een beroep doen op de geschillencommissie passend onderwijs als er onverhoopt geen overeenstemming bereikt kan worden met de school. Het is wachten op uitspraken van de geschillencommissie hoe de wet in dat geval zal uitwerken. 

Vragen

Mochten er problemen zijn met het voeren van het overleg met school dan denken we graag met u mee in het vinden van oplossingen. U kunt daarover bellen (0800-5010 iedere schooldag van 10-15 uur) of mailen (vraag@oudersonderwijs.nl). 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?