Jeugdgezondheidszorg: mag je daar zelf een afspraak maken?

  • Mark Weghorst
  • Nieuws
Jeugdgezondheidszorg: mag je daar zelf een afspraak maken?

16 februari 2017 was de tweede werkconferentie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg. Het middaggedeelte stond in het teken van het actieplan schoolverzuim.​ Lydia van Zorgeloos met diabetes naar school verzorgde de aftrap van de middag over schoolverzuim. Zij sneed meteen een mooi aandachtspunt aan: 

Weinig bekendheid bij ouders

Ondanks de ervaring die Lydia heeft met de begeleiding van kinderen met diabetes in het onderwijs had ze eigenlijk nog nooit met een JGZ-er (= een professional in de jeugdgezondheidszorg) te maken gehad. Een rondvraag in haar netwerk leverde meer verhalen op. De strekking bleef dezelfde: weinig ouders zijn bekend met de mogelijkheden van de JGZ. De JGZ wil op haar beurt die bekendheid graag vergroten.

Wanneer inzetten

Een ouder kan de JGZ in zijn gemeente bellen als er sprake is van schoolverzuim en je daar als ouder zorgen over hebt. Of je kind moet na een periode van verzuim weer naar school en je komt met school er niet goed uit hoe dit aangepakt moet worden. 

De jeugdarts geldt in dat geval als een soort bedrijfsarts voor kinderen: er kan een medisch advies gevraagd worden (door ouders of door de school) en de jeugdarts kan helpen bij de reintegratie van het kind als school weer mogelijk is, maar het kan (nog) niet helemaal volledig. 

Voorbeelden

Jason heeft asperger en functioneert goed binnen zijn school. Zijn asperger is echter nooit ver weg en zo nu en dan is het voor hem nodig om een dagje bij te tanken. Jason blijft dan ziekgemeld thuis, doet in zijn eigen omgeving wat schoolwerk en zorgt er zo, met zijn ouders, voor dat hij de dag erna weer volop aan de slag kan. Omdat dit een structurele oplossing voor Jason is, is het verstandig deze af te stemmen en vast te leggen met een JGZ-er. Daarmee ligt er een heldere afspraak en loop je geen risico's. Teveel verzuim kan namelijk soms een reden zijn voor uitsluiting van bijvoorbeeld examens. Als dit vooraf bekend is, afgesproken is en vastligt, hoeft hierover geen discussie te ontstaan. 

Peter heeft een flinke longontsteking en krabbelt na vier weken volledig thuis weer langzaam op. Hij kan nog lang geen hele dagen naar school en wil zich graag richten op de proefwerken die er aan komen. Met zijn mentor kan hij goede afspraken maken, maar het lerarenteam volgt deze afspraken niet op. Peter kan naar de JGZ en advies vragen over zijn reintegratie. De JGZ kijkt naar de belastbaarheid van Peter en maakt samen een plan en helpt Peter dit plan binnen de school uit te kunnen voeren. 

Professionele aanpak

De JGZ werkt op veel plekken met een evidence based aanpak van ziekteverzuim. Het betrekken van ouders is hierin een vanzelfsprekendheid. M@zl (= Medische Advisering Zieke Leerlingen) is een beetje te vergelijken met de aanpak volgens de richtlijnen van de wet poortwachter, zoals die bekend is van de verzuimbegeleiding bij werkenden.

De professionals van de JGZ zijn voor elke ouder bereikbaar. Een afspraak via je lokale GGD of Jeugdgezondheidsorganisatie is gemakkelijk gemaakt. 

Actieplan

Op 16 februari 2017 werd een actieplan ondertekend waarmee de JGZ zijn ambitie laat zien om kinderen bij te staan die met schoolverzuim te maken hebben. Een deel van de plannen gaat over het bekendmaken van de JGZ bij alle relevante partijen. Ook de betrokkenheid van ouders is een aandachtspunt in het plan. 

Ouders & Onderwijs werkt samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid aan de bekendheid van de JGZ-ers bij ouders en andere partners rond het onderwijs. Juist in de relatie tot de school kan de JGZ-er een waardevolle rol voor kinderen spelen. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?