Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Kinderombudsman kritisch over passend onderwijs

  • Marie
  • Nieuws

Een jaar geleden werd passend onderwijs ingevoerd. De Kinderombudsman heeft nu een jaar later gekeken naar de stand van zaken.  Hierover doet hij verslag in zijn rapport Werkt passend onderwijs? Stand van zaken een jaar na dato. Hij concludeert dat passend onderwijs op dit moment nog niet voor elk kind een passende oplossing oplevert.

Rapport
In het rapport staat de vraag 'in hoeverre leidt de invoering van passend onderwijs in de praktijk tot een passende vorm van onderwijs voor ieder kind' centraal. De Kinderombudsman concludeert dat het eerste jaar passend onderwijs heeft geleid tot positieve ontwikkelingen maar ook oude en nieuwe knelpunten kent. De Kinderombudsman vindt het positief dat scholen beter kijken naar wat zij zelf kunnen betekenen voor een kind en kinderen vaker een tweede kans geven binnen het reguliere onderwijs. Ook ziet de Kinderombudsman dat er de meer scholen en samenwerkingsverbanden hun verantwoordelijkheid nemen en de urgentie voelen om een oplossing te vinden als onderwijs niet vanzelfsprekend is. 

Informatievoorziening ouders
Ouders en kinderen zijn nog onvoldoende geinformeerd over hun rechtspositie en de ondersteuning die zij kunnen krijgen. De mogelijkheden die er voor ouders zijn, zijn nog onvoldoende bekend. Goede informatie en ondersteuning helpt ouders als gesprekspartner en in hun bijdrage tot het zoeken van een oplossing. 
Te vaak wordt er over in plaats van met ouders en leerlingen gesproken. Ouders en leerlingen worden pas betrokken als de professionals een oplossing hebben bedacht of zijn helemaal geen gesprekspartner. Er wordt beslist op basis van papieren dossiers en formeel beleid, financiele of organisatorische belangen worden boven het belang van een leerling gesteld. Goede voorbeelden zijn die plekken waar men gezamenlijk, onderwijs en ouders, en vanaf het begin zoeken naar een oplossing. 

Maatwerk
Hoewel de Kinderombudsman ziet dat de mogelijkheden tot maatwerk of alternatieven steeds meer worden onderzocht, wordt er in de praktijk nog veel te weinig maatwerk geboden. De wet- en regelgeving en het onderwijssysteem bieden teveel onzekerheid aan scholen en samenwerkingsverbanden om hun nek uit te steken en nieuwe oplossingen te vinden. Het is nu teveel afhankelijk van het lef van de betrokken professional om te komen tot maatwerk. Wettelijke barrieres moeten worden weggenomen.
De zorgplicht blijkt niet de oplossing te zijn voor alle thuiszitters omdat de zorgplicht niet van toepassing is op alle thuiszitters. Schoolplicht kan niet langer leidend moeten zijn voor het organiseren van een passend onderwijsplek. De kinderombudsman ziet meer in leerrecht voor alle leerlingen. 

Doorzettingsmacht
De Kinderombudsman noemt ook het gebrek aan doorzettingsmacht, de bevoegdheid om een beslissing te nemen als er voor een leerling geen oplossing komt, als knelpunt. Daar komt bij dat scholen en samenwerkingsverbanden onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor een passende onderwijsplek voor een leerling. Deels komt dit door onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden tussen school en samenwerkingsverband of onmacht. 

Ouders & Onderwijs herkent veel van de door De Kinderombudsman aangegeven punten en verwoordde deze eerder al in een brief aan de Tweede Kamer. Aan de informatievoorziening en ondersteuning van ouders draagt Ouders & Onderwijs graag zo goed mogelijk bij. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?