Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Klachtrecht in mbo wettelijk verankerd

  • Kaja Sariwating
  • Nieuws

Vrijdag 26 juni 2015 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel over de wettelijke verankering van klachtbehandeling in het mbo. Het voorstel regelt minimumeisen voor het klachtrecht in het mbo. In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is het klachtrecht al bij wet geregeld.

Het wetsvoorstel
Het klachtrecht in het mbo staat al een aantal jaren ter discussie. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat niet alle mbo-instellingen over een klachtenregeling beschikken. Sommige scholen publiceren de klachtenregeling niet op de website of in de schoolgids. Een wetswijziging moet daar verandering in brengen. Er komen minimumvoorwaarden voor de klachtenregeling. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het klachtrecht en verkleint de onderlinge verschillen tussen mbo-instellingen.

MBO Raad en JOB
Het voorstel is in lijn met het advies van de MBO Raad en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). In 2009 stelden zij de positie van mbo’ers aan de kaak met een gezamenlijk advies. Dit advies had in de praktijk niet het gewenste resultaat. Het opstellen van een (interne) klachtenregeling en het instellen van een klachtencommissie wordt nu bij wet geregeld.

Verwachte effecten
De wetswijziging dwingt minimumeisen af voor studenten en ouders. De volgende effecten worden daarmee verwacht:

  • Ouders en leerlingen kunnen altijd klagen over alle gedragen en beslissingen van een docent of school(bestuur).
  • Oud-studenten en aankomend studenten kunnen ook klagen
  • Alle mbo-instellingen krijgen een klachtenregeling
  • Alle mbo-instellingen hebben een interne klachtencommissie of zijn aangesloten bij een externe klachtencommissie
  • De deelnemersraad krijgt adviesrecht op het beleid over schoolkosten. Dit moet klachten over hoge schoolkosten in de toekomst voorkomen.

Vragen over het nieuwe adviesrecht op schoolkostenbeleid voor de deelnemersraad? Neem dan contact op met Kaja Sariwating via kaja.sariwating@oudersonderwijs.nl.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?