Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Kwaliteit leraren minstens zo belangrijk als grootte van klas

  • Peter Hulsen
  • Nieuws

'Wat is de mening van ouder over de omvang van klassen in de bassisschool?' Daaorover ging de eerste peiling van ons digitale panel ´Landelijke Ouderraad´.  44 ouders hebben deze enquête over de omvang van klassen in het basisonderwijs ingevuld. Opvallend in de resultaten is dat ouders ervaren dat de kwaliteiten van de leerkracht minstens even belangrijk zijn voor het tot hun recht laten komen van kinderen dan de omvang van de klas.

Klassikaal onderwijs

Bijna alle kinderen van de aan de enquête deelgenomen ouders krijgen klassikaal onderwijs. Voor de helft van de kinderen is dat georganiseerd in stam- of niveaugroepen. Dit komt overeen met het landelijke beeld. De omvang van de klassen varieert van 17 t/m 32 kinderen. 44% Van de kinderen maakt deel uit van een klas van 25 of minder, 44% van een klas van 26 t/m 30, 11% van een klas groter dan 30.

In kleinere klas komen kinderen beter tot hun recht

De meeste ouders vinden dat elk kind in de klas voldoende tot zijn of haar recht komt, cq. dat de klas voldoende ordelijk is. 30% vindt de klas van zijn/haar kind druk, of ziet kinderen ondersneeuwen. Op een enkeling na is het elke ouder het eens met de stelling: "In een kleinere klas komen kinderen beter tot hun recht". Eén deelnemer vraagt nadrukkelijk om landelijke regelgeving omtrent het maximale aantal kinderen per klas. Een aantal ouders voegt bij de stelling toe dat de samenstelling van de klas en de leerkracht minstens evenzeer bepalende factoren zijn. 

Kwaliteit team belangrijker

85% van de ouders herkent zich ook in de stelling: "Voor het onderwijs is de kwaliteit van het team voor de klas belangrijker dan de grootte van de klas". "Meer handen in de klas zorgt ook voor meer onrust", zo constateert één ouder. Vanuit het perspectief van de kinderen is een grote klas soms een voordeel, zo wordt ook opgemerkt, bijvoorbeeld vanwege de diversiteit aan mogelijke vriendjes en vriendinnetjes. 

Combinatie klassikaal onderwijs en differentiatie

Als het gaat om de optimale vorm van het onderwijs, zien veel ouders een combinatie van klassikaal onderwijs voor zich met daarbinnen differentiatie, niveaugroepen en op onderdelen individuele aandacht. "Minder denken in klassikaal onderwijs biedt ook oplossingen", aldus een ouder.

Ouders willen meepraten over grootte groepen

De vraag: "Kan je op de school van je kind(eren) meepraten over de grootte van de groepen?" wordt door 85% van de ouders met nee beantwoord. Een enkel bevestigend antwoord komt van een ouder die actief is in de medezeggenschap. Op de vraag: "Zou je mee willen praten over de groepsgrootte?" antwoordt een meerderheid van de ouders ja! De meeste ouders willen hierover meepraten via de medezeggenschapsraad.

Ook meepraten en meedenken via ons panel? 

Wil jij je ervaringen en ideeën over onderwijs ook laten meetellen? Meld je aan voor ons panel 'Landelijke Ouderraad' of lees daar meer over. De volgende enquête gaat over meer ruimte voor nieuwe scholen. 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld