Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Landelijk netwerk onderwijs, zorg en jeugd

  • Mark Weghorst
  • Nieuws
Landelijk netwerk onderwijs, zorg en jeugd

Ieder kind verdient een ononderbroken ontwikkeling, ook kinderen die extra zorg nodig hebben. Toch komen ieder jaar veel van deze kinderen en hun ouders in de knel. Daarom gaat een groot aantal landelijke organisaties uit onderwijs, zorg en jeugd kijken hoe het beter kan.

Kinderen in de knel

Bij sommige kinderen lopen zorg en onderwijs behoorlijk door elkaar. Voor de ouders van deze kinderen is het vaak lastig om de juiste zorg en onderwijsplek geregeld te krijgen. Kinderen komen daarbij regelmatig klem te zitten tussen verschillende wetgevingen. Te vaak horen ouders dat zij zelf uit moeten zoeken wat het juiste loket is en wie er voor wat betaalt. Terwijl kinderen thuis zitten of niet de juiste zorg krijgen. Dat moet anders. Daarom hebben organisaties uit de sectoren onderwijs, zorg en jeugd besloten om deze problemen gezamenlijk aan te pakken. De belangrijkste uitgangspunten daarvan staan in een visieplan. Ook Ouders & Onderwijs praat hierover mee namens ouders.

Praten met ouders

Kwartiermaker Rene Peeters voert gesprekken met verschillende groepen in verschillende regio's. Hij spreekt daarbij ook kinderen en ouders in verschillende regio's van het land. Juist de regio speelt een belangrijke rol, omdat de zorg in iedere gemeente anders geregeld is. Bij die lokale afspraken zijn veel verschillende organisaties betrokken, die allemaal op hun eigen manier werken. Om ouders beter grip op de situatie te geven moeten afspraken over de combinatie zorg en onderwijs met die organisaties gemaakt worden. Peeters kijkt daarbij hoe de bestaande samenwerking sneller en beter kan. In december komt hij met een advies over de manier waarop de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd er ongeveer uit zou moeten zien.

Wat willen wij veranderen

De inzet van Ouders & Onderwijs is vooral om het voor ouders eenvoudiger te maken. Een zorgintensief gezin vraagt veel van alle gezinsleden. Het laatste waar ouders zich dan druk over moeten maken is wie voor welk stuk (onderwijs of zorg) betaalt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat juist het perspectief van ouders terug te lezen is in het advies en in de uiteindelijke oplossingen. Oplossingen moeten wat ons betreft vooral leiden tot verbeteringen voor gezinnen. Om dat te bereiken praten we zelf met ouders en brengen we ouders in contact met Peeters. Wilt u ook meepraten? Of uw visie en ervaring delen? Dan kunt u tot 30 oktober contact opnemen via vraag@oudersonderwijs.nl. Wij zorgen dat ook uw verhaal bij Peeters terecht komt.

De kwartiermaker

Rene Peeters is door alle betrokkenen organisaties en de ministeries van VWO en OCW als kwartiermaker aangesteld. Hij is voormalig wethouder jeugd, onderwijs en sport van gemeente Almere. En hij heeft expertise op het vlak van de WMO en gezondheidszorg. Daarbij is hij vele jaren werkzaam geweest op alle niveaus in het onderwijs. Hij kent de problemen dus goed en verschillende ouders namen op verschillende plekken inmiddels al deel aan de gesprekken.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?