Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Lansbrekers: vervolgbijeenkomst op 17 februari

  • Mark Weghorst
  • Agenda

Op 16 september 2016 spraken ouders met elkaar over de Lansbrekers. Op 17 februari organiseren we een vervolg op dit gesprek met ouders en professionals in en rond het onderwijs. Aanmelden is nu mogelijk. 

Ontmoeting centraal

Sonja Toet, Wanda Glebbeek, Mark Weghorst en Jos van der Horst zijn de initiatiefnemers van deze bijeenkomst. Het programma is mede gebaseerd op feedback en informatie verkregen tijdens en na de bijeenkomst van 16 september,  tussentijdse gesprekken met verschillende ouders en de, in het najaar van 2016, voor Lansbrekers verzorgde trainingen.

Een van de belangrijkste lessen uit de situaties waar schooluitval en thuiszittersproblematiek speelt is wel dat een oplossing pas in zicht komt als er sprake is van een goede samenwerking. Daarom staat deze middag de vraag centraal:

‘Wat kunnen ouders  en professionals doen om de onderlinge samenwerking
rondom kind of jeugdige te versterken?’

Met dynamische en interactieve werkvormen zoeken we gezamenlijk antwoorden op deze vraag. Het doel van deze bijeenkomst is dat de deelnemende ouders en professionals samen handreikingen formuleren waarmee de onderlinge samenwerking kan worden versterkt. Het programma in een notendop:

12:30-13:30 uur Ontvangst met een broodje
13.30-13.45 uur Ouders en professionals wisselen eigen ervaringen uit met de onderlinge samenwerking. Wat zijn de goede en slechte ervaringen die we tijdens deze bijeenkomst meebrengen?
13:45-14:45 uur

Ouders en professionals wisselen eigen ervaringen uit met de onderlinge samenwerking. Wat zijn de goede en slechte ervaringen die we tijdens deze bijeenkomst meebrengen? 

14:45-16:15 uur

Wat heb ik nodig? Wat heb jij nodig?
Gesprek over de vraag wat ‘ik’ als ouder of professional ‘van jou’ nodig heb om het goede te kunnen doen voor dit kind of deze jeugdige. En hoe zorgen we ervoor dat wij, ouders en professionals, elkaar geven wat we nodig hebben?
(N.B. Om 15.30 uur onderbroken door een korte pauze).

16:15-16:45 uur

We ronden de middag af met het formuleren van een gezamenlijk antwoord op onze centrale vraag, ‘Wat kunnen ouders  en professionals doen om de onderlinge samenwerking rondom kind of jeugdige te versterken?’.

Dit antwoord wordt na vandaag het land in gestuurd.

Opbrengst

Aan het eind van de middag kan iedere deelnemer stappen maken voor zijn eigen situatie in zijn eigen regio en zijn eigen situatie. Je krijgt inzicht in de positie en overwegingen van de ander (ouder en professional) en  kunt daar je voordeel mee doen in de samenwerking. 

Facts

Tijd: 

12:30 - 17:00 uur

Plaats:

BCN Utrecht Centraal

Datum:

17 februari 2017

Aanmelding:

mark.weghorst@oudersonderwijs.nl

Organisatie:

Jos van der Horst, Sonja Toet, Wanda Glebbeek en Mark Weghorst

Lansbrekers

Lansbrekers is een initiatief van een vijftal organisaties (LBBO, LECSO, Gedragswerk, Ingrado en Ouders & Onderwijs), ondersteund door de beide sectororganisaties en het ministerie van OCW. Het doel is de dagelijkse praktijk te stimuleren en te ondersteunen in een oplossingsgerichte aanpak van thuiszittersproblematiek zodat voor kinderen onderwijs weer mogelijk wordt.

Lansbrekers is geen organisatie, maar een beweging van onderwijsprofessionals, adviseurs, intern begeleiders, ouders, leerplichtambtenaren, zorgcoördinatoren, wethouders, onderwijsconsulenten, en wie zich daar maar in kan vinden. Lansbrekers organiseert trainingen en organiseert op 16 maart 2017 een tweede bootcamp. Op deze tweede bootcamp, op de dag van het leerrecht, zal het samenwerken in de eigen regio centraal staan. 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?