Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Leerkrachten staken opnieuw

StakingOnderwijskwaliteitOpvang
  • Lotte Cats
  • Nieuws

Leerkrachten in het basisonderwijs leggen donderdag 5 oktober het werk neer. Veel scholen zijn dan gesloten en de leerlingen blijven thuis. Hiermee vragen leraren aandacht voor de werkdruk, de lage salarissen en hun zorgen over het lerarentekort. Scholen hebben een opvangplicht voor de leerlingen en informeren ouders over de consequenties van de staking.

#POinActie

Het afgelopen jaar heeft actiegroep #POinActie aandacht gevraagd voor problemen in het basisonderwijs. De actiegroep vindt dat de werkdruk en lage salarissen ervoor gezorgd hebben dat veel leerkrachten de afgelopen jaren zijn gestopt in het basisonderwijs. Momenteel kent het basisonderwijs een lerarentekort dat oploopt. Collega’s in het middelbaar onderwijs verdienen verhoudingsgewijs meer salaris. Ouders & Onderwijs berichtte eerder over de duizenden leraren die zich zorgen maken en daar in juni al actie voor voerden.

Wat willen leerkrachten

Maar wat willen de leerkrachten in het basisonderwijs? Het lerarentekort bestrijden door een eerlijke salariëring en minder werkdruk. De leraren pleiten voor meer geld om:

  • De hoge werkdruk in het onderwijs te voorkomen. 
  • Ziekteverzuim als gevolg van een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris te voorkomen. 

Ook probleem van ouders

Ouders & Onderwijs deelt met #POinActie en de andere organisaties de zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Vorig schooljaar ontving Ouders & Onderwijs signalen van ouders over klassen die geen leerkracht hadden. Kinderen werden soms naar huis gestuurd. Voor ouders is van belang dat er voldoende leerkrachten in het basisonderwijs voor de klassen staan, dat die leerkrachten hun werk met plezier en voldoening kunnen doen én lessen niet uitvallen vanwege onvoldoende vervanging.

School heeft opvangplicht

Veel scholen sluiten de deuren op 5 oktober. Wat gebeurt er dan met de leerlingen? Wat moet de school doen? En wie draait op voor de kosten van eventuele buitenschoolse opvang?

Ouders worden opgeroepen om hun kinderen zelf op te vangen. Als het ouders niet lukt om opvang te regelen, is het bestuur van de school verantwoordelijk voor de opvang. In eerste instantie regelt de school opvang op de school zelf. Dit kan door bijvoorbeeld medewerkers die niet staken in te zetten voor de opvang op school. Lukt het de school echt niet om opvang te regelen? Dan moet de school in ieder geval regelen dat leerlingen terecht kunnen bij een buitenschoolse opvang. De kosten daarvan zijn voor de ouders. De Minister van Onderwijs heeft in de beantwoording van Kamervragen over een eerdere staking duidelijk aangegeven dat scholen hier alleen voor kiezen als het echt niet anders kan. 

Informatie aan ouders

De school informeert de ouders tijdig over de staking en de gevolgen daarvan voor leerlingen en ouders. Veel scholen zullen daarbij een telefoonnummer opgeven waar ouders naartoe kunnen bellen als ze vragen hebben. Zoals bij wie zij terecht kunnen als zij voor hun kind geen opvang kunnen regelen. Het is raadzaam om ruim op tijd contact te zoeken met de school of het bestuur als u een knelpunt rond de opvang voorziet.

Wat vindt u van de staking?

De staking raakt ouders heel direct. Scholen gaan dicht en ouders moeten vaak zorgen voor opvang van de kinderen. We horen graag wat u vindt van de staking, zodat we uw belangen beter kunnen behartigen. Vul daarom deze korte vragenlijst in. Het kost enkele minuten van uw tijd.

Vragen en reacties

Vragen over de staking, lesuitval en hoe ouders hier mee om kunnen gaan? Stel uw vraag via vraag@oudersonderwijs.nl of bel op schooldagen kosteloos tussen 10.00 - 15.00 met onze vraagbaak via 0800 - 5010.

Reageren op dit bericht of goede voorbeelden melden? Gebruik onderstaand formulier.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld