Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Leerlingen minder tevreden over vmbo en praktijkonderwijs

  • Lotte Cats
  • Nieuws

Iedere twee jaar onderzoekt het LAKS wat leerlingen op de middelbare school van hun school vinden. De meeste leerlingen zijn tevreden. Uit de monitor van dit jaar blijkt ook dat leerlingen op het vmbo en het praktijkonderwijs minder tevreden zijn. Zij voelen zich onveiliger en geven aan dat er vaak gepest wordt. Ruim 70.000 leerlingen deden mee aan het onderzoek.

Algemene tevredenheid

De meeste leerlingen zijn tevreden over de school: 63%. Gemiddeld geven leerlingen hun school het rapportcijfer 7! Er zitten echter behoorlijke verschillen tussen de niveaus. Vwo-leerlingen zijn het meest tevreden (68%). Dan volgt de havo (59%). Het minst tevreden zijn leerlingen op het vmbo (50%) en het praktijkonderwijs (43%). Deze leerlingen gaan met het minste plezier naar school en zouden minder snel voor dezelfde school kiezen. Daarnaast zijn oudere leerlingen minder tevreden dan jongere leerlingen en jongens minder tevreden dan meisjes.

Er zijn een aantal onderwerpen waar alle leerlingen ontevreden over zijn. Leerlingen hebben meer behoefte aan inspraak op school. 

Veiligheid op school

Speciaal aandachtspunt is de veiligheid op scholen. Sinds 2015 is de school volgens nieuwe regels over veiligheid op school verplicht om pesten terug te dringen en te zorgen voor een goede sociale veiligheid. Leerlingen zijn zich ondanks deze regels niet veiliger gaan voelen. Vooral op het praktijkonderwijs is extra aandacht nodig. Hier wordt meer gepest en ze voelen zich onveiliger dan op andere niveaus. Ook het vmbo scoort aanzienlijk slechter dan havo en vwo.

Verbeteringen praktijkonderwijs

Op het praktijkonderwijs is er veel verbetering mogelijk. Leerlingen geven aan vooral ontevreden te zijn over de faciliteiten van de school, de onderwijsvoorzieningen en het tegengaan van pesten. Het LAKS gaat extra aandacht besteden aan het praktijkonderwijs om te ondersteunen op het gebied van inspraak.

Wat er wel goed gaat? Leerlingen zijn heel tevreden over de manier van lesgeven. Het onderwijs is persoonlijk en er is voldoende begeleiding op school. Docenten houden bovendien rekening met hun sterke en zwakke punten. De leerlingen zijn ook erg blij met de sfeer op school. 

Verbeteringen vmbo

Ook op het vmbo zijn een aantal verbeteringen te realiseren.Vmbo-ers zijn vaker ontevreden dan leerlingen op andere niveaus. Ze willen meer aandacht voor motivatie en excellentie en meer variatie in de manier van lesgeven. De school houdt te weinig rekening met de beperkingen van leerlingen. Tot slot kan de sfeer op school wat extra aandacht gebruiken.

Op het vmbo springen er geen echte pluspunten uit. Werk aan de winkel dus! Het LAKS gaat zich extra inzetten om de tevredenheid van vmbo-ers te verbeteren.

Verbeteringen havo en vwo

Vooral leerlingen op het vwo zijn erg tevreden over hun school. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Leerlingen op havo en vwo zagen dezelfde verbeterpunten: meer aandacht voor motivatie en excellentie en meer variatie in de manier van lesgeven. Havisten vinden dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de beperkingen van leerlingen.

Havo- en vwo-leerlingen zijn erg blij met de sfeer op school. Vwo-ers zijn daarbij ook heel blij met hun docenten.

LAKS-monitor

Het LAKS heeft een uitgebreide rapportage gemaakt over hun onderzoek.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?