Leraren uit de startblokken voor nieuw curriculum

 • Marieke Boon
 • Nieuws

Wat moeten alle leerlingen op school leren om goed voorbereid aan hun toekomst te beginnen? Aan die vraag werken het komend jaar 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen. Op 8 maart was de startdag van Curriculum.nu met minister Slob.

Het curriculum beschrijft wat iedere leerling aan het eind van de school moet kennen en kunnen. Nog niet eerder kregen leraren en schoolleiders zo’n centrale rol bij het herzien van het curriculum. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) benadrukte de bijzondere aanpak en prees de rol van leraren in dit traject. Hij riep iedereen op om de leraren de kans te geven om hun opdracht ongestoord te kunnen doen. Minister Slob: ,,Nederland heeft 17 miljoen bondscoaches en evenzoveel mensen die iets van onderwijs vinden. Dat zult u wel gaan merken. Ik vind het belangrijk dat u in rust uw werk kunt doen. Ik sta achter u, maar ga ook voor u staan.’’

Ontwikkelteams

In ontwikkelteams voor negen leergebieden gaan de leraren en schoolleiders aan de slag. Aan elk ontwikkelteam zijn ontwikkelscholen gekoppeld. De teams buigen zich over negen leergebieden:

 1. Burgerschap
 2. Digitale geletterdheid
 3. Engels/moderne vreemde talen
 4. Nederlands
 5. Rekenen & Wiskunde
 6. Bewegen & Sport
 7. Kunst & Cultuur
 8. Mens & Natuur
 9. Mens & Maatschappij.

De teams leggen hun voorstellen voor aan de ontwikkelscholen. Ook verzamelen de teams feedback van onder meer leerlingen, ouders, vakverenigingen, het vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. In het voorjaar van 2019 wordt het resultaat verwacht.

Inbreng ouders

Ouders & Onderwijs is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum via de landelijke Coördinatiegroep. In deze Coördinatiegroep is het brede onderwijsveld vertegenwoordigd. Peter Hulsen, directeur Ouders & Onderwijs, gaf de leraren in de ontwikkelteams vanuit de invalshoek van ouders een boodschap mee: "Ouders hechten aan meer aandacht voor maatwerk en ruimte voor ontplooiing voor het kind. Ze zoeken naar keuzeruimte passend bij de mogelijkheden en capaciteiten van een kind. Ouders & Onderwijs vraagt de ontwikkelteams om op alle niveau’s uit te gaan van talentontwikkeling en van de vaardigheden die nodig zijn om in de snel ontwikkelende maatschappij te kunnen functioneren. Ouders in de scholen en in het land denken daarin graag mee."

Wilt u het proces volgen en/of feedback geven? Kijk op curriculum.nu.

Terugblik op de startdag

 

 

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?