Maupertuus helpt leerlingen weer naar school

  • Marieke Boon
  • Voorbeeld
Maupertuus helpt leerlingen weer naar school

Maupertuus, een particuliere school voor kinderen met leer – en/of ontwikkelingsproblemen, zet zich in om leerlingen weer naar school te krijgen. De school lanceerde maandag 6 juni het project MAUPERTHUIS. De eerste vijf leerlingen gaan nog voor de zomer weer naar school.

Een jongen met Asperger, die mee gaat doen aan het project, zat in de brugklas van een reguliere school. Het ging daar al een tijdje niet goed. De sfeer op school bleek niet te werken en hij had het gevoel niet te mogen zijn wie hij is.  “Hierdoor voelt hij zich niet veilig”, geeft moeder aan. Hij ging al minder uren naar school en sinds mei zit hij volledig thuis. Moeder is opgelucht dat hij op Maupertuus kan starten!

Partners

Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA en Chantal Broekhuis van de Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug openden het project. Het project is opgezet samen met gesprekspartners Albert Boelen (Lecso/ LANSbrekers), Bart van Kessel (Gedragswerk/ LANSbrekers) en onderwijsjurist Katinka Slump. Voor de zomer starten vijf leerlingen. 

Er moeten nog veel meer kinderen volgen. Daarvoor is geld en capaciteit nodig. Om een structurele oplossing te vinden is bovendien commitment van de overheid nodig. “Maupertuus wil graag praten met minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, om het probleem nu eens echt bij de lurven te pakken”, zeggen Rob Broeren en Reinier van Kuyk, directeuren van Maupertuus. 

In het afgelopen jaar gaf Maupertuus negen kinderen die niet naar school gingen een plek op de school. Wat bleek: met enige aanpassingen konden veel thuiszitters gewoon onderwijs volgen.  De combinatie van decennia ervaring, expertise en flexibiliteit die de school biedt heeft een positieve invloed op deze groep kinderen. Voor hen is het sociale aspect van onderwijs zo belangrijk. Maupertuus merkt dit ook. Voor een aantal leerlingen werkt het contact met leeftijdsgenoten stimulerend en zorgt het ervoor dat ze graag naar school willen gaan.

Mogelijkheden

Een school als Maupertuus is dus in staat thuiszitters tot reguliere schoolbezoekers te ontwikkelen. Waarom dat hier wel lukt hangt erg samen met het onderwijsklimaat van Maupertuus waar extra zorg en positiviteit belangrijke componenten zijn. Er is geen universele aanpak. Het is als een maatpak: vertrekkend vanuit onderwijs (met veel zorg en ondersteuning) zorgt het voor kinderen die veiligheid ervaren. School wordt daarmee weer tot een veilige plek. Veel thuiszitters kampten met (school)angsten die mede oorzaak waren voor het afhaken op school. 

Fondsen

Particulier onderwijs kost echter geld en is om die reden niet altijd voor iedereen beschikbaar. Project MAUPERTHUIS moet daar verandering in brengen. “We hebben een speciaal fonds in het leven geroepen om ons onderwijs voor o.a. deze groep toegankelijker te maken. Hieruit worden de ouders tegemoet gekomen, onder meer via sponsoring”, zegt Heleen Nauta (coördinator van het project), "en er is meer nodig. Reguliere scholen beschikken namelijk over overheidsbudgetten om kinderen die passend onderwijs nodig hebben te helpen. Met meer budget kan Maupertuus ook meer leerlingen helpen.  Maupertuus zou zo op jaarbasis plek kunnen bieden aan 10 thuiszittende kinderen. Andere scholen zouden het voorbeeld van Maupertuus bovendien kunnen volgen."

Over Maupertuus

Maupertuus is een particuliere school voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen en biedt al 27 jaar passend onderwijs op elk niveau aan kinderen van zeven tot twintig jaar. Maupertuus kenmerkt zich door een grote flexibiliteit in de vorm en inhoud van de gekozen oplossingen in het belang van de leerling. Ouders en leerlingen geven vaak aan dat de leerling op Maupertuus écht wordt gezien.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit mooie onderwijsproject? Neem daarvoor contact op met de coordinator van het project Heleen Nauta via e-mail h.vankuyk@maupertuus-driebergen.nl of tel 06-55124490. 

Heeft u behoefte aan ondersteuning rond het bewerkstelligen van onderwijs voor uw kind? Neem contact op met ons informatiepunt via 0800-5010 (tussen 10:00 en 15:00 uur op schooldagen) of mail vraag@oudersonderwijs.nl. Wij helpen u graag verder. In overleg met u brengen we u zonodig in contact met andere ondersteuners, zoals de LANSbrekers

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?