Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Mbo krijgt toelatingsrecht, maar mét studieadvies

  • Kaja Sariwating
  • Nieuws

Er komt voor mbo-studenten een toelatingsrecht voor mbo-opleidingen. Opleidingen mogen studenten niet meer zomaar weigeren. Er komt wel een bindend studieadvies waarmee mbo-opleidingen studenten na het eerste jaar kunnen wegsturen. Ouders & Onderwijs berichtte eerder al over deze plannen. De Eerste Kamer stemde deze week in met het wetsvoorstel dat hierover gaat.  

Nieuwe regels

Het doel van de nieuwe regels is om de overstap van jongeren van het voortgezet onderwijs naar het mbo goed te laten verlopen en de positie van de student de versterken. De meeste schoolverlaters zitten in de overstap tussen vmbo en mbo. Het volgende verandert: 

  • er komt een uiterlijke aanmelddatum voor het mbo: 1 april;
  • er komt een toelatingsrecht voor alle studenten die aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen;
  • er komt een betere begeleiding vanuit het voortgezet onderwijs en tijdens de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo om vroege aanmelding te stimuleren;
  • er komt een studiekeuzeadvies dat kan helpen bij het kiezen van de juiste opleiding;
  • in het eerste jaar na inschrijving aan een mbo-opleiding krijgen studenten een studievoortgangsgesprek en een bindend studieadvies. 

Toelatingsrecht voor inschrijvingen voor 1 april

Volgens de nieuwe regels heeft iedere student die zich aanmeldt voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 in principe recht om toegelaten te worden tot de opleiding waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld. De student moet wel beschikken over een vooropleiding, zich op tijd inschrijven en deelnemen aan verplichte intake-activiteiten. Ook ouders hebben een rol bij de inschrijving. Wijs uw kind op de inschrijvingsdatum en het bezoeken van open dagen. Als uw kind zich vroeg inschrijft, dan is er meer kans op een plek. Een mbo-opleiding mag een student namelijk weigeren als er geen plekken meer beschikbaar zijn voor de opleiding.  

Oneens met weigering

Studenten die vermoeden dat zij ontrecht niet tot de opleiding worden toegelaten, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van de mbo-instelling. Momenteel zijn er plannen in de maak om het klachtrecht van mbo-studenten te versterken. Mbo-instellingen die op dit moment nog geen klachtenregeling hebben worden verplicht dit alsnog te regelen. Als studenten vermoeden dat weigering tot de opleiding te maken heeft met een beperking, handicap of aanvullende zorg, dan kunnen zij het College voor de rechten van de mens om een oordeel vragen. In principe kunnen deze studenten ook gebruik maken van de klachtenregeling van de school.  

Bindend studieadvies ligt gevoelig

Na het eerste collegejaar krijgen alle studenten een studievoortgangsgesprek en een bindend studieadvies. Een negatief bindend studieadvies is mogelijk als de student onvoldoende studievorderingen maakt. Dit punt lag gevoelig bij een aantal politieke partijen, omdat jongeren hierdoor via de achterdeur een opleiding verlaten. Een negatief studieadvies betekent namelijk uitschrijving bij de opleiding. Aan een negatief studieadvies moet wel een schriftelijke waarschuwing voorafgaan. Het studieadvies wordt altijd op schrift verstuurd. Daarin staat ook beschreven dat een student in beroep kan bij de commissie van beroep voor de examens van de instelling. 

Inbreng Ouders & Onderwijs

Ook Ouders & Onderwijs hoopte dat de Tweede Kamer het studieadvies zou schrappen. Dit is niet gebeurd. De komende twee jaren wordt wel vastgelegd hoeveel uitgebrachte negatieve bindend studieadviezen zijn uitgebracht, het aantal klachten hierover en de manier waarop mbo-instellingen omgaan met de nieuwe regels.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?