Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Bemiddeling als oplossing voor ouders én school

  • Kaja Sariwating
  • Nieuws

Natuurlijk willen ouders en school dat het goed gaat met kinderen op school. Toch kan er een situatie ontstaan waarin ouders en school ergens samen niet uitkomen. Dan kan bemiddeling uitkomst bieden. Oók voor ouders zijn er verschillende mogelijkheden om een bemiddelaar in te zetten. Ouders & Onderwijs brengt de mogelijkheden voor bemiddeling in kaart. 

Juridisch traject leidt niet altijd tot oplossing

Er zijn verschillende (klachten)commissies in en rondom het onderwijs waar ouders terecht kunnen als zij vinden dat met een beslissing of het handelen van iemand die werkt voor de school een grens is overschreden. Elke school is wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. Ouders & Onderwijs merkt dat ouders klachttrajecten als ingewikkeld ervaren. En soms wil je zaken niet juridisch oplossen maar juist met elkaar in gesprek gaan.

Kosteloze mogelijkheden voor bemiddeling

Mediation biedt de mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen, zonder juridische procedures in te roepen. In het land zijn verschillende bemiddelaars actief die kunnen helpen bij het begeleiden van gesprekken tussen ouders en school om te komen tot een oplossing die voor beiden acceptabel is. Deze vorm van bemiddeling is in opkomst. Ouders & Onderwijs zet de mogelijkheden op een rij:

  • Verus: Ouders en scholen kunnen Verus vragen om te bemiddelen bij een kwestie. Dit geldt voor scholen die lid zijn van Verus, de vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs
  • VOS/ABB: Scholen kunnen een mediator inschakelen als zij lid zijn van VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen. Ouders kunnen de school op deze mogelijkheid wijzen
  • Onderwijsgeschillen: Ouders en scholen kunnen gebruik maken van mediation via Onderwijsgeschillen. Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Dit is mogelijk voor alle scholen die bij Onderwijsgeschillen zijn aangesloten.
  • MfN-register mediators: Iedereen - óók ouders - in nood kunnen ervoor kiezen om een mediator in te schakelen die lid is van de mediatorsfederatie, een soort vereniging van erkende mediators. Aan deze vorm van mediation zijn kosten verbonden. Het is wél mogelijk om subsidie aan te vragen via de Raad voor Rechtsbijstand. Het krijgen van subsidie is afhankelijk van het (verzamel)inkomen.

Aan bovenstaande mogelijkheden voor bemiddeling in het onderwijs zijn veelal geen kosten verbonden voor ouders.

Andere oplossing mogelijk

Iedere maand raadplegen ruim 800 ouders Ouders & Onderwijs met vragen over onderwijs. Soms vragen ouders direct naar een advocaat. ‘Dan bellen ouders op met de woorden: kun je me doorverbinden met een advocaat? Maar dan is de eerste vraag altijd: wat is er eigenlijk aan de hand? En als je het gesprek aangaat, dan blijkt er vaak een andere oplossing mogelijk', aldus Peter Hulsen, directeur van Ouders & Onderwijs. Ouders & Onderwijs is duidelijk over de rechtsbescherming van ouders en scholieren in het onderwijs. In sommige gevallen is het verstanding om juridisch advies in te winnen. In veel gevallen loont het om te kijken welke alternatieve mogelijkheden er zijn naast een advocaat. 

Meer informatie

Ouders & Onderwijs adviseert u graag over welke methodes voor het bespreekbaar maken of aan de orde stellen van een kwestie in uw situatie mogelijk zijn. Om uw de situatie te bespreken met Ouders & Onderwijs, kunt u contact opnemen met het Informatiepunt via 0800-5010 of met een mail naar vraag@oudersonderwijs.nl. Voor meer vragen over MfN-register mediators kunt u contact opnemen met Kaja Sariwating via kaja.sariwating@oudersonderwijs.nl.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?