Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Meer aandacht digitalisering onderwijs nodig

  • Dorine Wiersma
  • Nieuws

Er is een groot verschil in de mate van digitalisering binnen en tussen scholen: van een enkele aangeschafte tablet tot een volledig gedigitaliseerde leeromgeving. Dat blijk uit het onderzoek van de Onderwijsraad naar digitalisering in het onderwijs: 'Doordacht digitaal'. De Onderwijsraad geeft aan dat verdere digitalisering van het onderwijs nodig is en op basis van keuzes waarover goed is nagedacht. Dat geldt ook voor de privacy van leerlinggegevens. Ouders kunnen een belangrijke rol bij spelen bij het maken van deze keuzes en het ontwikkelen van visie en beleid.

Onvoldoende beveiliging leerlinggegevens

Scholen beveiligen gevoelige digitale informatie over leerlingen onvoldoende. Ze zijn zich te weinig bewust van de risico’s op het gebied van beveiliging, zo blijkt uit het onderzoek. Dit terwijl steeds meer gegevens over leerlingen digitaal worden opgeslagen. Scholen zijn verplicht om er voor te zorgen dat de leerlinggegevens goed beveiligd zijn. Dit blijkt lastig, onder andere omdat scholen vaak met verschillende partijen te maken hebben zoals de aanbieders van digitaal lesmateriaal en leerlingvolgsystemen. De Onderwijsraad pleit er voor dat de overheid scholen meer gaat ondersteunen bij digitalisering. Het gaat dan vooral om de randvoorwaarden als internetveiligheid en privacy, een adequate basale infrastructuur en toereikende financiële middelen.

Te weinig digitale kennis en visie

Het is noodzakelijk dat de digitale deskundigheid in het onderwijsveld structureel wordt verbeterd. Het kan niet worden overgelaten aan de kennis en interesse die toevallig in het team of in de medezeggenschapsraad aanwezig is. Of tot er zich grote problemen voordoen rond digitalisering en ict, zoals het uitlekken van leerlinggegevens.

Ouders en digitalisering

Ouders hebben eigenlijk geen idee wat school allemaal aan informatie over hun kind vergaart en bewaart. Dat blijkt uit het onderzoek onder meer dan 1000 ouders en de Staat van de Ouder 2017. 

Voor de verwerking van bepaalde gegevens heeft de school een wettelijke plicht. Scholen houden zich daarbij aan de wet- en regelgeving over privacy, zoals uit Wet bescherming persoonsgegevens. Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad mee praten over het beleid rondom privacy en de verwerking van persoonsgegevens. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft een instemmingsrecht over de regeling over het gebruik van persoonsgegevens. De school kan alleen regels vaststellen of wijzigen als de MR daarmee heeft ingestemd. Hierbij hoeft niet alleen te worden gelet op de beveiliging van leerlinggegevens. Ook kan de MR kritisch meepraten over het gehele beleid en visieontwikkeling rond digitalisering. Te denken valt aan hoe de school omgaat met beeldmateriaal van leerlingen, mogelijke negatieve effecten van digitalisering in de klas en het afnemen van digitale toetsen.

Voorbereiding op digitale wereld

Leerlingen moeten worden voorbereid op het leven en werken in een digitale maatschappij. Uit het onderzoek blijkt dat dat nu niet genoeg gebeurd. De Onderwijsraad vraagt om ook oog te hebben voor mogelijke negatieve gevolgen van digitale leermiddelen. Zoals voor het geheugen en concentratievermogen, voor de mogelijke schadelijke fysieke en psychische gevolgen van veelvuldig internetgebruik of een bedreiging van een veilig pedagogisch didactisch klimaat. Leerlingen moeten zich veilig kunnen ontwikkelen, zich kwetsbaar of rebels op kunnen stellen en kunnen groeien, zonder hier later mee geconfronteerd te worden via afbeeldingen, teksten of sporen op het internet.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld