Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Meer aandacht voor signalen bij inspectie

  • Lotte Cats
  • Nieuws
Meer aandacht voor signalen bij inspectie

De Onderwijsinspectie heeft maatregelen aangekondigd om signalen van ouders serieuzer te nemen. Daar zijn we erg blij mee. Naast het serieus nemen van ouders pleiten wij ook voor een persoonlijke terugkoppeling aan ouders. Nu weten ouders nog onvoldoende wat er met hun melding gebeurt.

Onderzoek functioneren Onderwijsinspectie

Na de problemen rondom de examens op VMBO Maastricht werden kritische vragen gesteld over het toezicht van de Onderwijsinspectie. Er werd onderzoek gedaan en daaruit kwamen een aantal aanbevelingen voor verbetering naar voren. Eén van de aanbevelingen: de manier waarop de inspectie omgaat met signalen van bijvoorbeeld ouders kan beter. 

Signalen van ouders

De Onderwijsinspectie heeft het onderzoek bekeken en aangekondigd vanaf nu anders met deze signalen om te gaan. Dit zijn de veranderingen:

  • Binnenkomende signalen worden anders geregistreerd en structureel doorgegeven aan de afdeling die daarover gaat. Signalen kunnen nu makkelijker aan elkaar gekoppeld worden, zodat er meer overzicht is.
  • Binnenkomende signalen worden maandelijks op managementniveau besproken.
  • Ouders kunnen in het inspectierapport terugvinden welke inhoudelijke onderwerpen besproken zijn en welke afspraken de Onderwijsinspectie daarover met het schoolbestuur heeft gemaakt.
  • Bij inspectieonderzoeken is uitgebreider aandacht voor de examens.

Ouders zien gebreken als eerste

Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Dat is echter niet altijd de praktijk en ouders hebben dat vaak als een van de eersten door. Dat de Onderwijsinspectie meer aandacht heeft voor de signalen van ouders vinden wij een goede zaak. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders weten wat er bij de Onderwijsinspectie met hun melding gebeurt. Hierover is Ouders & Onderwijs met de Onderwijsinspectie in gesprek.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?