Meer schorsingen in het onderwijs

  • Mark Weghorst
  • Nieuws
Meer schorsingen in het onderwijs

De onderwijsinspectie doet onderzoek naar hoe scholen functioneren. Zo ook naar de situatie rond het schorsen van leerlingen. Ze brachten een factsheet uit met informatie over de jaren 2014/2015 en 2015/2016 in het basisonderwijs. We lichten er een aantal opvallende zaken uit.

Bij schorsingen gaat het in het grootste deel van de gevallen over grensoverschrijdend gedrag van de leerling, waardoor personeel of andere kinderen zich niet veilig meer voelen. In enkele gevallen gaat het om grensoverschrijdend gedrag door ouders/verzorgers waardoor een kind geschorsd wordt. Over het geheel genomen is er sprake van weinig schorsingen.  

De onderwijsinspectie vindt dat het aantal schorsingen zo laag en zo kort mogelijk moet zijn. Schorsingen duren doorgaans een dag, tot maximaal vijf dagen. In gevallen waarin de schorsing meer dan vijf dagen duurt, volgt vaak een verwijderingsprocedure en is er sprake van ernstige problematiek. De onderwijsinspectie ziet scherp toe op de praktijk van schorsing en verwijdering. 

Meer schorsingen

De onderwijsinspectie contstateert dat er veel meer schorsingen zijn gemeld in het tweede jaar van de meting. Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen weliswaar verplicht schorsingen te melden, maar het vermoeden bestaat dat pas in het tweede jaar scholen hier ook goed mee omgaan. Dat kan de stijging met 60% verklaren, volgens de onderwijsinspectie. 

Veel meer jongens

Opvallend is dat veel meer jongens dan meisjes geschorst worden. De onderwijsinspectie vermoedt dat dit te maken heeft met het feit dat grensoverschrijdend gedrag meer bij jongens voorkomt. Toch is het verschil enorm. In slechts 13% van de gevallen gaat het om meisjes.  

Hoe ouder het kind: hoe meer schorsingen

Het aantal schorsingen in de hogere klassen neemt toe. Kennelijk zijn grote kinderen met grensoverschrijdend gedrag lastiger te hanteren dan kleine kinderen met grensoverschrijdend gedrag. Deze trend zet zich door in het voortgezet onderwijs.  

Meer schorsingen in speciaal onderwijs 

Een volgend opvallend gegeven is dat in het speciaal onderwijs in verhouding tien keer vaker spraker is van schorsingen dan in het regulier onderwijs. Uiteraard heeft het speciaal onderwijs te maken met meer kinderen met gedrag dat in het onderwijs als een uitdaging geldt. Aan de andere kant is juist ook het speciaal onderwijs hier goed op toegerust door de extra deskundigheid. 

Opleidingsniveau ouders

Ook kinderen die ouders hebben met een laag opleidingsniveau worden veel vaker geschorst dan hun leeftijdsgenoten van ouders met een hoog opleidingsniveau. Verklaringen biedt de factsheet niet. Zo nu en dan wordt, vanuit het onderzoek, een veronderstelling gedaan over de achterliggende redenen. Het zou wenselijk zijn om onderzoek te doen naar de verklaring hierachter. 

Voor vragen over schorsing of verwijdering kunt u de onderstaande pagina's raadplegen. Ook kunt u ons op schooldagen tussen 10:00 en 15:00 uur bellen met uw vragen: 0800-5010 of een mail sturen: vraag@oudersonderwijs.nl

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?