Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Meten sociale veiligheid op school

  • Sjoerd van Geffen
  • Nieuws

De school van uw kind is een veilige plek - of hoort dat te zijn. De school maakt werk van een veilig schoolklimaat. Uw school kan de sociale veiligheid meten. Maar wat betekent dat?

Waarom sociale veiligheid?

Uw kind gaat naar school om te leren en zich te ontwikkelen. Dat kan een kind alleen wanneer het zich veilig voelt. Uw kind moet zich gezien en geaccepteerd voelen, 'erbij horen'. Dat vraagt van de school een goede sociale omgeving. Zorgen voor sociale veiligheid door school is méér dan het voorkomen van onveiligheid. 

Veilig schoolklimaat

Het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat is niet alleen belangrijk, het is ook verplicht. De school heeft de plicht te zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen en het personeel. Hoe de school dat doet, mag de school zelf invullen. De Inspectie van het Onderwijs controleert óf de school dat doet. Het ministerie van OCW geeft scholen nu de kans mee te doen met de monitor sociale veiligheid 2018. Die meet een aantal veiligheidsaspecten voor leerlingen, personeel, schoolleiding én ouders. Door deelname aan de monitor, voldoet de school aan de verplichting om de sociale veiligheid te monitoren. Alle scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen meedoen.

Rapportage

Deelnemende scholen krijgen een rapportage per locatie. De informatie is alleen toegankelijk voor die school. In de rapportage zijn ook landelijke resultaten opgenomen, zodat de school zichzelf met andere scholen kan vergelijken.

Ouders en MR

Ouders voelen zich natuurlijk betrokken bij de sociale veiligheid van de school van hun kinderen. In de medezeggenschapsraad (MR) praten zij actief mee over het schoolbeleid. Ook daar is de sociale veiligheid onderwerp van gesprek. Ga als ouders in de MR dat gesprek vooral aan. Hoe zorgt uw school voor sociale veiligheid? Misschien doet uw school ook mee in de monitor? Aanmelden is gratis en kan tot eind april 2018.

Vragen?

Ouders & Onderwijs heeft meer informatie over pesten, veiligheid en gezondheid op school. Heeft u hierna nog vragen? Of juist behoefte aan persoonlijk advies? Dan kunt u op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur contact opnemen met ons informatiepunt via 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?