Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Mogelijkheden tot ondersteuning oudergroepen

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Er zijn in Nederland vele uiteenlopende oudergroepen en -organisaties actief. De activiteiten en initiatieven van deze groepen zijn mogelijk dankzij vrijwillige ouders. Ouders vinden elkaar en organiseren zich met elkaar rond een specifiek thema, in een regio of rond een school. Voor het onderwijs en voor de positie van ouders in het onderwijs is het belangrijk dat ouders zich landelijk, regionaal en lokaal verbinden.

Ouders & Onderwijs ondersteunt de initiatieven van ouders. We informeren over actuele ontwikkelingen rond het onderwijs. We kunnen adviseren, bijvoorbeeld over de uit te zetten koers. We verbinden groepen, zodat kennis en ervaringen kunnen worden gedeeld. We bieden ingangen tot netwerken en mogelijkheden voor belangenbehartiging. 

Naast deze immateriële ondersteuning stelt Ouders & Onderwijs ook financiële faciliteiten beschikbaar. Oudergroepen en -organisaties verzorgen veel goede en voor ouders belangrijke activiteiten. Vaak geheel vrijwillig en zonder financiële mogelijkheden. Om activiteiten mogelijk te maken en de vrijwillige ouders zo min mogelijk met kosten op te zadelen, kan Ouders & Onderwijs financieel bijdragen. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een informatieavond voor ouders of een uitwisseling tussen verschillende ouderinitiatieven ergens in het land. In overleg met de thema-adviseurs van Ouders & Onderwijs kan een vertegenwoordiger van de oudergroep bekijken waar en hoe ondersteuning nodig is. 

Ondersteuning nodig? 
Wil jouw oudergroep of -organisatie ook een activiteit organiseren of zich op een andere manier inzetten voor ouders in het onderwijs? Informeer bij Ouders & Onderwijs hoe we jullie kunnen helpen en ondersteunen. Misschien met een financiele bijdrage voor het organiseren van een activiteit of met kennis en ingangen voor een netwerk? Neem contact op met Ouders & Onderwijs via informatie@oudersonderwijs.nl
Het aanvragen van een financiële bijdrage kan via dit formulier of door te mailen naar informatie@oudersonderwijs.nl. Vermeld dan als onderwerp: ‘Financiële ondersteuning’. De mogelijkheden en voorwaarden voor financiële ondersteuning zijn uitgewerkt in een kader, dat hier te vinden is.
Twijfel je of de aanvraag binnen het kader past? Zoek dan even contact met Mark Weghorst, thema-adviseur Ouders & Onderwijs. 
Aan het einde van 2015 vindt op basis van de aangevraagde faciliteiten een evaluatie plaats van deze faciliteiten voor oudergroepen en wordt onder andere bekeken of deze aansluit bij de behoefte die er is aan ondersteuning door georganiseerde ouders. 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?