Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Nieuwe onderwijsregelingen op een rij

  • Dorine Wiersma
  • Nieuws

Met de start van het nieuwe school- en studiejaar gaan diverse wetswijzigingen en maatregelen in voor het onderwijs. De Nationale Onderwijsgids zet de vier belangrijkste veranderingen op een rij.

Wet sociale veiligheid op school (Antipestwet)
De Wet sociale veiligheid op school, ook wel bekend als de antipestwet, is per 1 augustus 2015 van kracht. Deze wet verplicht scholen in het basis en voortgezet onderwijs om een actief beleid te voeren tegen pesten op school en om voor een sociaal veilig klimaat te zorgen. Scholen zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Scholen mogen zelf kiezen welke aanpak tegen pesten zij hanteren. Voorwaarde is dat zij kunnen aantonen dat hun methode werkt. Ook zijn scholen verplicht een vast aanspreekpunt aan te stellen voor ouders en leerlingen die als vertrouwenspersoon op treedt en kan bemiddelen tussen betrokkenen. De Onderwijsinspectie controleert of scholen maatregelen treffen voor een veilige omgeving.

Verplichte rekentoets 
Dit schooljaar gaat de rekentoets voor veel examenkandidaten van het voortgezet onderwijs en mbo meetellen voor het diploma. Het gaat om leerlingen van het vwo, havo, vmbo-gt, vmbo-kb en mbo-4. Voor leerlingen van het vmbo-bb, mbo-2 en mbo-3 geldt de verplichte toets pas vanaf volgend schooljaar. Voor ieder onderwijsniveau is vastgesteld op welk referentieniveau de rekentoets behaald moet worden om door te kunnen stromen naar een vervolgopleiding. Voor leerlingen die moeite hebben met rekenen komen er aangepaste toetsen. Voor studenten die naar de pabo willen, gelden de zwaarste eisen. In de komende jaren gaat de lat van de rekentoets stapsgewijs omhoog. 

Wet modernisering onderwijstijd voortgezet onderwijs
Sinds 1 augustus 2015 is deze wet ingegaan in het voortgezet onderwijs. De wet houdt in dat er voor middelbare scholen een urennorm geldt voor de gehele schoolloopbaan, in plaats van per leerjaar. Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen meer ruimte om de onderwijstijd over de leerjaren te spreiden. Ook komt er voor scholen meer ruimte om het programma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en aan de behoeften van hun leerlingen. 

Wet studievoorschot hoger onderwijs (sociaal leenstelsel)
Vanaf 1 september 2015 gaat de studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs veranderen. De basisbeurs vervalt en daarvoor in de plaats komt een sociale leenvoorziening: het studievoorschot. De aanvullende beurs en de ov-studentenjaarkaart blijven wel bestaan. Daarnaast wordt de bijverdiengrens afgeschaft, waardoor studenten die onder de nieuwe regeling vallen onbeperkt mogen bijverdienen uit werk naast hun lening. De aflossingstermijn van de lening is verlengd van 15 naar 35 jaar. Voor mbo-studenten blijft de basisbeurs bestaan.  

Lees meer hierover op de Nationaleonderwijsgids.nl

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?