Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Nieuwe regels bij de beoordeling van spelling op het eindexamen

  • Lotte Cats
  • Nieuws

Vanaf dit schooljaar telt spelling voor maximaal 10% mee op het centraal eindexamen Nederlands en voor vmbo-gl/tl ook bij Engels. Vanwege deze wijziging is de regeling van het College voor Toetsen en Examens over hulpmiddelen op het eindexamen aangepast. Vanaf dit schooljaar mag de spellingscontrole niet meer gebruikt worden door leerlingen met dyslexie bij onderdelen waar de spelling getoetst wordt. Ouders van leerlingen met dyslexie maken zich zorgen over de gevolgen.

Update 10 februari: naar aanleiding van alle ophef heeft de staatssecretaris het College voor Toetsen en Examens verzocht dit jaar nog niet de nieuwe regels toe te passen. De spellingscontrole mag dit schooljaar nog gebruikt worden. Het College voor Toetsen en Examens pleit ervoor om onderzoek te doen naar de manier waarop het onderdeel spelling het beste getoetst kan worden, met name bij leerlingen met dyslexie.

De aangepaste regels

In 2016 is de beoordeling van spelling op het centraal eindexamen opnieuw ingevoerd door het Ministerie van OCW op verzoek van de Tweede Kamer. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft daarop een wijziging aangebracht in de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO. Hierin wordt spellingscontrole uitgesloten als hulpmiddel voor kinderen met dyslexie. Een leerling kan er wel voor kiezen om spellingscontrole te gebruiken, maar dan krijgt de leerling de maximale aftrek voor het onderdeel spelling.

Waarom mag spellingscontrole niet meer worden gebruikt?

Volgens het CvTE moeten de afnamecondities voor de centrale eindexamens gelijk zijn. Dit houdt in dat alle leerlingen gelijk moeten worden behandeld, zodat de waarde van elk diploma hetzelfde is. Omdat niet op alle scholen de spellingscontrole kan worden gebruikt, mag dit bij geen van de scholen. Het CvTE stelt daarnaast dat spelling maar beperkt meetelt: voor minder dan 10% in het cijfer voor Nederlands havo en vwo, en voor minder dan 5% in het cijfer voor Nederlands vmbo. Daarnaast maakt een zwakke speller ook met spellingscontrole nog veel fouten. Deze fouten zouden in veel gevallen ook zorgen voor maximale aftrek op het onderdeel spelling.

Hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie

Leerlingen met dyslexie mogen daarnaast gebruik maken van een aantal andere hulpmiddelen. Er kan een half uur tijdverlenging worden aangevraagd en het is mogelijk om een loep of leeslineaal te gebruiken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de tekst te laten voorlezen. Dit kan door een daisy-cd, een spraaksythese of door de toezichthouder op verzoek te laten voorlezen.

Debat Tweede Kamer

Op 10 februari wordt in de Tweede Kamer een debat gevoerd over passend onderwijs. Het bericht dat leerlingen met dyslexie geen gebruik meer mogen maken van spellingscontrole wordt dan ook besproken. Staatssecretaris Dekker heeft op 5 februari al inhoudelijk gereageerd. Hij geeft aan dat de maatregel mogelijk te snel is ingevoerd en wil voor het komend examen het gebruik van spellingscontrole nog toestaan. Ook geeft hij aan dat het aantal leerlingen dat met een dyslexie verklaring examen doet enorm is gestegen. Hier gaat hij onderzoek naar laten doen. Het College voor Toetsen en Examens heeft laten weten dit jaar de spellingscontrole nog toe te staan voor leerlingen met dyslexie en pleit ervoor om onderzoek te doen naar de manier waarop het onderdeel spelling het beste getoetst kan worden, met name bij leerlingen met dyslexie.

Petitie

Bent u het niet eens met de nieuwe regels? Oudervereniging Balans heeft samen met het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) een petitie gestart.

Ervaringen en reacties

Er is veel te doen om de aanpassing van de centrale examens aan de nieuwe spellingseisen. Wat vindt u? Mag de beoordeling van het examen voor specifieke leerlingen worden aangepast? Of mag de spellingcontrole worden toegestaan? We zijn benieuwd naar uw toelichting.
Andere vragen over dyslexie of hulpmiddelen bij het eindexamen? Kijk voor meer informatie op onze website. Antwoord niet gevonden? Stel dan uw vraag via vraag@oudersonderwijs.nl of bel kosteloos met 0800 – 5010 op schooldagen tussen 10.00 – 15.00.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?