Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Nieuwe scholen en nieuwe onderwijsconcepten

  • Nieuws

Een nieuwe school beginnen? Ouders & Onderwijs is op zoek naar verhalen en ideeën over het starten van een nieuwe school in Nederland en de ideeën die ouders hebben over vernieuwing in het onderwijs. Deel jouw mening of ervaring met ons!

Huidige stand van zaken
Een nieuwe school beginnen is in Nederland erg ingewikkeld. En al helemaal als deze school niet een traditionele geloofsovertuiging aanhangt. Er is weinig ruimte voor vernieuwend en innovatief onderwijsaanbod omdat er nu alleen gekeken wordt naar de geloofsovertuiging en het aantal leerlingen. Dit systeem stamt uit de tijd van de verzuiling, waarin katholieke kinderen naar katholieke scholen gingen en protestantse kinderen naar protestantse scholen. Dat is nu geen automatisme meer, waardoor de prognoses niet overeenkomen met de daadwerkelijke belangstelling voor de nieuwe school. Het artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt, is te star.

Nieuwe schoolconcepten
Een school oprichten op grond van een pedagogisch concept kan nu niet of nauwelijks. Daardoor zit het onderwijsstelsel op slot. Er is bijna geen ruimte om een school met een specifiek pedagogische concept op te richten. En dat terwijl dit voor ouders een belangrijke reden is om een school te kiezen. Tegelijkertijd krijgen scholen die overduidelijk op ruime belangstelling van ouders en kinderen kunnen rekenen op dit moment geen kans. De oprichting van nieuwe scholen lijkt voorbehouden aan initiatieven op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag. Het systeem doet daardoor geen recht aan de vrijheid van leerlingen en ouders om een school te kiezen die past bij hun behoeften aan onderwijs van een bepaalde kleur: levensbeschouwelijk én pedagogisch.

Vraag aan ouders
De staatssecretaris van onderwijs heeft zichzelf de vraag gesteld ‘in hoeverre sluit het huidige onderwijsaanbod werkelijk aan bij de belevingswereld van ouders en kinderen? Hoe kunnen  we ervoor zorgen dat leerlingen en hun ouders weer echte keuzes kunnen maken, gebaseerd op hun wensen voor goed en eigentijds onderwijs?’ De staatssecretaris wil meer ruimte bieden aan nieuwe scholen maar wel met oog voor de kwaliteit van de school en de belangstelling die ervoor is. Dit vraagt om een nieuwe visie en  aanpassing van de wet- en regelgeving. De staatssecretaris wil zorgen voor een goed en toegankelijk onderwijsaanbod dat optimaal aansluit bij de behoeftes en wensen van ouders en leerlingen. Daarvoor horen hij graag uw ideeën, ervaringen, wensen en voorkeuren. 

Laat jouw mening weten!
Op verzoek van de staatssecretaris inventariseert Ouders & Onderwijs de mening en visie van ouders over dit onderwerp. Heb jij hier een mening over of ben je betrokken bij een initiatief of heb jij een idee voor het starten van een nieuwe school? Laat het weten! Mail naar marieke.boon@oudersonderwijs.nl of schrijf een blog voor onze website.

Mening pijlen
Je mening of visie over dit onderwerp kan je ook laten weten via de volgende digitale raadpleging. Beantwoord online de volgende vragen en lever daarmee jouw input! (NB op ipad of iphone onderstaande scherm in webversie openen voor juiste weergave)

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld