Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

oe Operation Education 't Gooi

  • Arline Spierenburg
  • Nieuws

oe Operation Education organiseerde op 12 mei een Education Meetup over vernieuwend onderwijs. Claire Boonstra ontving Tijl Koenderink, directeur van Novilo, Hans Theeboom van O4NT en Arnold Jonk, hoofdinspecteur van het primair onderwijs.

oe Operation Education
oe Operation Education is een beweging voor iedereen die wil bijdragen aan vernieuwing in het onderwijs. Met verschillende soorten bijeenkomsten vraagt Operation Education aandacht voor de toekomst van het onderwijs. Verandering van het huidige onderwijssysteem is nodig, vindt oe Operation Education. In het huidige systeem wordt elk kind langs dezelfde lat gelegd. Dat is niet meer gewenst en met de huidige digitale ontwikkelingen ook niet meer nodig. oe Operation Education zoekt met iedereen die mee wil doen naar mogelijkheden om onderwijsvernieuwing onder de aandacht te brengen.

Vernieuwend onderwijs
Claire Boonstra, vanaf het begin betrokken bij oe Operation Education, opende de avond. Volgens Boonstra zit het onderwijs vast door achterhaalde gewoontes en vastgeroeste patronen. Daar mag wat haar betreft de bezem door. Nadenken over het doel van het onderwijs en dan met een schone lei het onderwijs opnieuw uitvinden en inrichten. Zo betoogde ze ook eerder dit jaar in haar TED talk at TEDxAmsterdamED. Boonstra: “Laten we beginnen beweging te krijgen in het systeem dat nu nog onderwijs heet.”

Daarna was het woord aan het Hans Theeboom van O4NT. Dit onderwijsconcept is gestart met het gebruik van iPads in de klas. Niet als doel, maar altijd als middel. Met de iPad is het mogelijk om elke leerling een eigen programma voor taal, rekenen en lezen te laten volgen. De andere vakken worden juist gezamenlijk gedaan. Elke zes weken vindt er een coachgesprek plaats tussen leerling, ouders en school om terug te blikken en voor uit te kijken naar het eigen ontwikkelingsplan van het kind. Theeboom: “Het gaat er niet om dat leerkrachten het niet goed doen, maar het systeem heeft intussen ons allemaal vastgezet.”

De volgende spreker was Tijl Koenderink, specialist in hoogbegaafdheid en directeur van Novilo. Als introductie liet Koenderink een tekening zien van verschillende dieren in het bos die allemaal hetzelfde examen moeten doen. Daarmee gaf Koenderink aan hoe bizar het in zijn ogen is dat alle Nederlandse kinderen hetzelfde moeten onderwijs moeten volgen. Wat hem betreft moet het onderwijs veel meer focussen op vaardigheden en levenshouding in plaats van op de inhoud. Als kinderen met een meer onderzoekende houding zelfstandig aan de slag kunnen, krijgen ze het onderwijs wat bij hen past en zal de motivatie groeien en de zesjescultuur verdwijnen. Koenderink: “Ik hoop dat ouders en leerkrachten met vernieuwingen aan de slag willen.”

In gesprek met de onderwijsinspectie
In het laatste deel van de avond was er ruimte voor een gesprek met Arnold Jonk, hoofdinspecteur van het primair onderwijs. In plaats van een voorbereide presentatie koos Jonk juist voor het gesprek met de aanwezigen. Jonk ziet dat er meer gemotiveerde leerlingen zijn op scholen die het jaarklassensysteem hebben doorbroken en leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Daarnaast merkt Jonk dat veel mensen denken dat nieuwe dingen vaak door de inspectie worden afgekeurd. Ten onrechte, aldus Jonk. Hij vindt het jammer dat er nog vaak gedacht wordt in termen van ‘mag dat eigenlijk wel van de inspectie?’ Het tegendeel is waar, in de praktijk mag er veel meer dan mensen vaak denken. Jonk: “Doorgaans zijn vernieuwers juist goed bezig en hebben zij niets te vrezen van de inspectie, dat zijn juist onze favoriete bezoeken”.

Reacties van ouders
Toehoorders, onder wie vooral ouders en leerkrachten, reageerden overwegend enthousiast en positief op de verhalen van de sprekers. Ouders vroegen met name hoe met onderwijsvernieuwingen aan de slag te kunnen gaan. Allereerst gesprekken om helder te krijgen wat de wensen zijn. Het stichten van nieuwe scholen is ook een optie, aldus Koenderink, maar zeker geen gemakkelijke. Een observatie die langs andere kanalen ook wordt bevestigd. Volhouden, zegt Koenderink, en zoeken naar overeenstemming tussen ouders, bestuurders en gemeente.

Vragen of ervaringen?
Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande bijeenkomst? Of ervaringen die u wilt delen? Laat het ons weten. Dat kan per mail naar vraag@oudersonderwijs.nl, per telefoon via 0800 – 5010 (op schooldagen tussen 10.00 en 15.00) of via onderstaand formulier.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld