Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Onderwijs in gesprek met ouders en leerling

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Dinsdag 27 mei was Ouders & Onderwijs actief aanwezig op een conferentie voor de samenwerkingsverbanden* voortgezet onderwijs. In vier workshops stond het gesprek tussen ouders en het onderwijs centraal.

Samen met 5 ouders en 1 leerling vonden met de aanwezige bestuurders, coördinatoren en andere medewerkers van de samenwerkingsverbanden bijzondere gesprekken plaats over persoonlijke ervaringen. 'Kippenvel, rillingen, ontroering, goede spiegel, weer weten waar het om gaat', waren enkele van de reacties na afloop.

Ervaringen

De besproken ervaringen van ouders betreffen onder meer een school die - bij een klinische opname van een leerling - de ouders confronteerde met een zakelijke mededeling dat de leerling na afloop van de opname niet kon rekenen op terugkeer naar de oude school.

Meerdere ouders vertelde over de ervaren tegenwerking rond de overgang van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs voor leerlingen die dat aankunnen. Ouders lijken in deze situaties veelal de motor te moeten zijn om een andere en soms nieuwe weg te bewandelen. Door het onderwijs wordt er te vaak vanuit de regels of het eigen kader gedacht en gehandeld. Te weinig staat het belang van de leerling en zijn/haar mogelijkheden centraal, zo constateerden de onderwijsprofessionals en ouders samen.  

Ouders noemden ook voorbeelden van beloften van begeleiding die in de praktijk op de schoolvloer niet werden waargemaakt. Tegelijk geven ze aan dat de meest effectieve ondersteuning in het reguliere onderwijs vaak tot stand komt in gesprek met de leerkracht, en vaak bestaat uit praktische afspraken of voorzieningen. 

De leerling nam ons mee in haar verhaal over de inspanningen om haar schoolperiode zo nuttig mogelijk te maken. Daarbij trakteerde ze de aanwezigen op een aantal adviezen over wat leerlingen nodig hebben om zich te motiveren voor school. 

Passend onderwijs en het gesprek

In het gesprek tussen school, leerling en ouders wordt passend onderwijs gemaakt, zo bleek ook vandaag weer overduidelijk. Voor ouders is daarbij belangrijk dat de professional samen met hen naar een oplossing wil zoeken, ook als die misschien niet op voorhand duidelijk is. Een gedragen zorg voor een kind steunt ouders, die zich soms in een hele lastige en zware situatie rondom hun kind bevinden. 

Alle aanwezigen bedankt voor deze inspirerende dag!

Wilt u ook uw ervaring met passend onderwijs delen? Positief of negatief? Laat het ons weten via onderstaande reactiemogelijkheid of per mail naar informatie@oudersonderwijs.nl

* Samenwerkingsverbanden zijn de regionale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de invoering van passend onderwijs, de stelselverandering die ertoe moet leiden dat kinderen het onderwijs krijgen dat past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook als ze extra ondersteuning behoeven.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld