Onderwijs voor hoogbegaafden vrij toegankelijk

  • Mark Weghorst
  • Nieuws

Ouders van hoogbegaafde kinderen die een speciaal lesaanbod krijgen hebben er vaak mee te maken: hoge (verplichte) ouderbijdragen. Een uitspraak van de Raad van State geeft duidelijkheid over de vraag of dit mag: een verplichte bijdrage is niet toegestaan. 

Uitspraak

De Raad van State deed op 7 februari 2018 uitspraak in een beroepszaak van Stichting Conexus uit Nijmegen. De minister trok een deel van de subsidie van de school in, omdat deze een bijdrage van ouders verplicht stelde voor een deelname aan een lesprogramma voor hoogbegaafden. Daarmee is duidelijkheid ontstaan over de vraag of scholen ouders mogen verplichten bij te dragen aan onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Dat mag niet.

Hoogbegaafdheid is geen reden om ouders tot een bijdrage te verplichten, zo volgt uit de uitspraak. Een aanbod voor hoogbegaafdheid hoort in het basispakket van scholen (de basisondersteuning). Daar waar er iets extra's nodig is, vanwege de hoogbegaafdheid, valt dit aanbod onder passend onderwijs. Ook daar hoeven ouders niet voor te betalen, omdat het in de overheidsbekostiging zit. 

Wie betaalt dan het aanbod?

Dat het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen hogere kosten met zich mee kan brengen is geen reden om die kosten bij ouders neer te leggen. Scholen zijn samen verantwoordelijk voor een passend aanbod voor alle leerlingen. Het samenwerkingsverband dat hiervoor is opgericht in elke regio ziet er op toe dat iedere leerling een passend aanbod krijgt. De bekostiging van passend aanbod (dus ook van extra aanbod als hoogbegaafdheid daarvoor de aanleiding is) valt onder de verantwoording van het samenwerkingsverband. 

Dat een school niet zomaar kan stoppen met het aanbod als de verplichte bijdrage wegvalt is ook uit de uitspraak te lezen. De scholen in de regio moeten immers een passend aanbod bieden aan alle leerlingen. Een lesprogramma mag niet afhankelijk gesteld worden van de bijdrage van ouders. Scholen moeten het dus zelf betalen. 

Bevestiging Onderwijsinspectie

Arnold Jonk, hoofdinspecteur bij de Onderwijsinspectie twitterde over de uitspraak:

Met de uitspraak van de Raad van State kunnen ouders naar scholen aangeven niet te willen betalen. In ieder geval kunnen ze niet langer verplicht worden te betalen. Uit de aanleiding van de beroepszaak blijken ook de mogelijke consequenties voor een school.

De beroepszaak begon doordat de school een deel van de bekosting kwijtraakte omdat ze de wet overtrad. De overtreding ging over de kernregel dat onderwijs vrij toegankelijk dient te zijn voor alle leerlingen. Door een verplichte bijdrage te vragen waren er onwettige voorwaarden aan het lesprogramma. 

Scholen mogen wel een vrijwillige bijdrage aan ouders vragen, maar hieraan mogen geen voorwaarden voor deelname aan het lesprogramma verbonden worden. 

Ouderbijdrage: altijd vrijwillig

Ouders & Onderwijs maakt zich hard voor vrij toegankelijk onderwijs voor alle leerlingen. Een verplichte ouderbijdrage past daar niet bij. Kinderen verdienen gelijke kansen en een passend aanbod. Een ouderbijdrage is altijd vrijwillig en mag niet leiden tot merkbare verschillen tussen kinderen. Deze uitspraak van de Raad van State geeft belangrijke duidelijkheid over een deel van de problemen rond de ouderbijdrage. 

Ouders met vragen kunnen bellen met ons informatiepunt (0800-5010, iedere werkdag tussen 10:00 en 15:00) of hun vraag via de mail stellen: vraag@oudersonderwijs.nl

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?