Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Onderwijspersoneel mag diabeteszorg uitvoeren op school

  • Dorine Wiersma
  • Nieuws

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft een factsheet uitgebracht, waarin het juridisch kader en de financieringsmogelijkheden beschreven staan voor diabeteszorg op school.

Diabeteszorg uitvoeren mag

Het belangrijkste nieuws voor kinderen met diabetes en hun ouders: onderwijspersoneel mag diabeteszorg uitvoeren in onderwijstijd. Zorgeloos met diabetes naar school maakt zich sterk voor zorg aan kinderen met diabetes onder onderwijstijd. Zorgeloos met diabetes naar school is een samenwerking tussen Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Diabeter, Voluit, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Isala. Deze coalitie had daarvoor ook gepleit.

Niet-beroepsmatig handelen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg beschouwt voortaan het toedienen van medicatie en insuline aan leerlingen met diabetes als niet-beroepsmatig handelen, vergelijkbaar met wat ouders en andere familieleden doen. Onderwijspersoneel mag deze handelingen uitvoeren onder bepaalde voorwaarden:

  • De persoon die die de handelingen uitvoert, doet dit vrijwillig. Daarnaast zijn de persoon die behandeld wordt (of een wettelijk vertegenwoordiger van die persoon) en degene die de handelingen uitvoert allebei akkoord met de constructie.
  • De uitvoerder van de handelingen is bekwaam (heeft voldoende kennis, ervaring en een positieve houding) om de handelingen uit te voeren.
  • Er vindt overleg plaats met de kinderarts of kinderdiabetesverpleegkundige, bijvoorbeeld over scholing en instructie en achtervang bij calamiteiten.
  • De handeling mag niet worden uitgevoerd tegen betaling.

Bron: Diabetesvereniging Nederland

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld