Ook Onderwijsinspectie stimuleert samenwerking tussen ouders en scholen 

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Ouders willen graag meer samenwerken met scholen. Zo bleek uit ons grootschalige onderzoek de Staat van de Ouder. De Onderwijsinspectie vervult hierin een stimulerende rol. Want de manier waarop scholen samenwerken met ouders wordt sinds 1 augustus 2017 betrokken in het toezicht van de inspectie. De precieze invulling van die samenwerking laat de Onderwijsinspectie graag aan de ouders en scholen zelf over.

Ouders als relevante partners om mee samen te werken

Naast het controleren van de wettelijke eisen voor scholen heeft de Onderwijsinspectie als taak scholen te stimuleren in het verbeteren van hun kwaliteit. Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? En wat kan er beter? In het Onderzoekskader 2017 (Inspectie van het Onderwijs, p. 16,17) is het samenwerken met relevante partners zoals ouders een van de aspecten van kwaliteit waar de inspectie naar kan kijken. Ze doet dat aan hand van wat de school erover schrijft in het schoolplan. Het blijkt dat een goede samenwerking tussen ouders en scholen bijdraagt aan de kwaliteitsbeleving van een school. Onderwijsinspecteur (en vader) Hans van den Berg licht dit toe: “Actieve samenwerking van ouders en school kan ertoe bijdragen dat kinderen zich prettiger voelen op school, leergierig en onderzoekend blijven. En beter presteren. Als ouders betrokken zijn bij school voelen kinderen zich eerder gezien en gehoord in hun eigen omgeving. Gesprekken aan de keukentafel kunnen dan verder gaan dan het geijkte ‘Hoe was het op school?’ Er kan een diepgaander gesprek ontstaan omdat ouders goed weten wat er speelt en wat kinderen bezig houdt op school. School beleven zij meer samen.”

De 10-minuten-gesprekken maken plaats voor continu contact

Het gaat er om dat scholen en ouders in continu contact met elkaar blijven. De Onderwijsinspectie geeft het goede voorbeeld en gaat het gesprek aan met ouders en kinderen. Zij worden als een van de eersten geïnterviewd op de onderzoeksdag, zodat de inspecteur dat wat hij hoort van ouders en kinderen later kan voorgeleggen aan de schoolleiding en het bestuur. Geheel volgens het principe van hoor en wederhoor. Alle invalshoeken van ouders, kinderen, leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders en het bestuur worden meegenomen in het eindoordeel over de school. 
Het contact en de samenwerking tussen ouders en scholen wordt verschillend ingevuld. Hans van den Berg constateert bijvoorbeeld dat de 10-minuten gesprekken soms worden afgeschaft. Er gebeurt zoveel op een school, dat de school een regelmatiger en organisch contact noodzakelijk vindt. Ze kiezen dan voor een andere vorm van contact zoals ‘wandelganggesprekken’ of een ‘startgesprek’. Binnen de voorschoolse educatie zie je ook steeds meer online Ouderportalen opduiken. 

Verbindingen tussen scholen om van elkaar te leren

Samenwerking tussen scholen en ouders is in principe altijd een goed idee. De intensiteit van de samenwerking en de thema’s waarop wordt samengewerkt, hangen sterk af van de specifieke situatie van de school. De essentie kan daarbij sterk verschillen volgens Hans van den Berg. Een school met voorschoolse educatie met leerlingen met een taalachterstand betrekt ouders op een andere manier dan een school waarbij het merendeel van de ouders hoogopgeleid is. Soms gaat het puur om het ontwikkelen van activiteiten samen met ouders en in andere situaties geven ouders hun input op het niveau van schoolbeleid. Van den Berg probeert zelf waar het kan verbindingen te leggen tussen scholen onderling. “Bijvoorbeeld als ik hoor dat een school op een bepaald thema zoals ouderparticipatie een stap wil maken en ik zelf net op een school ben geweest waar ze al een stap verder zijn in dat proces. Dan breng ik ze met elkaar in contact. Zo hoeven scholen het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen ze successen van elkaar overnemen of mislukkingen voorkomen.”

Scholen en ouders geven zelf invulling aan hun samenwerking

Hoe scholen en ouders de samenwerking invullen en organiseren is aan hen zelf. De Onderwijsinspectie gaat over het wat en niet over het hoe. Samenwerken begint bij een goede communicatie tussen ouders en scholen. Dat kan op veel verschillende manieren, waar scholen en ouders zelf hun keuze in moeten maken. Zo kunnen ouders die meer willen betekenen op school dat kenbaar maken bij de directie door op ze af te stappen met een concreet idee of een vraag. Scholen die samenwerking zoeken met ouders kunnen dat laten weten via nieuwsbrieven of online oproepen naar ouders. Door continu met elkaar in contact te blijven en de dialoog aan te gaan kunnen ouders en scholen ervaren en uitvinden hoe zij het beste met elkaar kunnen samenwerken.

Hoe verloopt uw samenwerking met school in de praktijk?

Ouders & Onderwijs is heel benieuwd hoe u de samenwerking zoekt of al dan niet gevonden heeft met de school van uw kind. We kunnen leren van successtory’s en mislukkingen. Heeft u een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking of juist een tegenvallende praktijkcase? Deel het met ons en we nemen contact met u op. Mail naar informatie@oudersonderwijs.nl

Wie is Hans van den Berg?
Hans van den Berg (52) is sinds 2013 werkzaam als inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs. Daarvoor heeft hij veel ervaring opgedaan in het onderwijs als groepsleerkracht, (meerscholen-)directeur en onderwijsadviseur. Hij is vader van twee kinderen, waarvan er een mbo-opleiding volgt en de ander net op de basisschool is begonnen
.

 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?