Ook rekentoets VWO telt niet meer mee

  • Arline Spierenburg
  • Nieuws
Ook rekentoets VWO telt niet meer mee

Om het VWO diploma te halen telt de rekentoets niet meer mee. Wel worden er vervolgstappen gezet om rekenen in alle opleidingen goed onder te brengen. Dat schrijft minister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. 

Rekentoets telt niet mee om te slagen

De afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op de rekentoets. Eerder was al bepaald dat de rekentoets op het vmbo, havo en mbo wel wordt afgenomen, maar niet meetelt om te slagen. Zo wordt het nu ook op het vwo. Dat start al dit schooljaar. 

VWO’ers in het schooljaar 2017-2018

Voor alle leerlingen die het schooljaar 2017-2018 vwo-examen doen, telt de rekentoets niet meer mee voor het vwo-examen. De maatregelen van minister Slob gaan direct in:

  • De rekentoets wordt afgenomen maar het cijfer telt niet meer mee voor het behalen van het diploma.
  • Ook telt het cijfer op de rekentoets niet meer mee om ‘cum laude’ te slagen.
  • De rekentoets telt wel mee als het cijfer ervan betekent dat een leerling 'cum laude’ kan slagen. Deze mogelijkheid is er alleen in het schooljaar 2017-2018.
  • Het cijfer van de rekentoets wordt vermeld op de cijferlijst. 
  • Het aantal momenten om de rekentoets te maken blijft gelijk. De extra afname dag, met versnelde normering, komt te vervallen.

Voor leerlingen op vmbo en havo verandert er niets. Voor hen telde de rekentoets al niet mee voor het examen. Ook voor studenten in het mbo verandert er niets

Vervolg: rekenen blijft belangrijk

Rekenen is belangrijk voor leerlingen om goed te functioneren in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Het ministerie van onderwijs gaat daarom samen met belanghebbenden zorgen dat rekenen een vaste plek in het curriculum (leerplan) van de verschillende opleidingen krijgt. Daarna gaat rekenen weer meetellen om het diploma in alle schoolsoorten en het mbo te halen. 

Vragen en reacties

Ouders & Onderwijs heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor het afschaffen van de rekentoets, omdat dit niet het middel is om het rekenonderwijs te verbeteren. De rekentoets zorgde er wel voor dat leerlingen die moeite hebben met rekenen, bijvoorbeeld door een handicap, problemen kregen met het examen.

Vragen over de rekentoets of het rekenexamen? Stel dan uw vraag via vraag@oudersonderwijs.nl of bel op schooldagen kosteloos tussen 10.00 - 15.00 met onze informatiedienst via 0800 - 5010.

Reageren op dit bericht of ervaringen delen? Gebruik daarvoor onderstaand formulier.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld