Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ook Tweede Kamer eist duidelijke regels voor zorg in onderwijs

  • Marieke
  • Nieuws

Woensdag 25 maart debatteerde de Tweede Kamer met het kabinet over passend onderwijs voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Er zijn problemen met de bekostigingssystematiek en toelating van deze leerlingen tot het (speciaal) onderwijs. Voorafgaand aan het debat stuurde Ieder(in) samen met de Ouders & Onderwijs en nog zes andere ouderorganisaties nogmaals een brief naar de Vaste Kamercommissie OCW. In het debat kwamen veel punten uit deze brief naar voren.

Debat
In het debat zijn de voorstellen besproken van de staatssecretarissen Dekker (onderwijs) en Van Rijn (zorg) in hun brief aan de Tweede Kamer van 20 maart. Er komt een oplossing voor een kleine groep kinderen, namelijk die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen. Een deel van de compensatiegelden zullen worden weggehaald bij de samenwerkingsverbanden. Het geld, zo’n 6 à 8 miljoen euro, wordt geoormerkt voor deze groep kinderen. Een ander winstpunt is de toezegging dat kinderen met een Wlz-indicatie versneld een herindicatie krijgen en dat negen dagdelen dagbesteding kunnen worden toegevoegd waarvan het budget op school kan worden ingezet. De bewindslieden gaven aan bureaucratie bij de indicering te willen voorkomen.

Teleurstellend
Hoe oplossingsgericht Dekker en Van Rijn waren over de problemen van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen, zo star waren zij over de andere leerlingen in het (speciaal) onderwijs. Dit is een veel grotere groep kinderen, namelijk de kinderen die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Jeugdwet vallen. Over hen is in het geheel niet gesproken, de bewindslieden ontkennen dat daar ook problemen spelen.

Andere afspraken
Verder zijn er nog een aantal belangrijke toezeggingen gedaan aan de Kamer. Er komt een onderzoek naar de samenstelling van de schoolpopulatie van de 70.00 leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan: hoeveel van hen vallen onder het regime van de Wlz, hoeveel onder de Jeugdwet en hoeveel onder de Zorgverzekeringswet? Daar is tot nu toe geen zicht op. Daarnaast komt er een overzicht waarin helder staat beschreven welke vormen van ondersteuning uit het budget van het onderwijs moeten komen en welke onder het zorgbudget vallen. Een andere toezegging van staatssecretaris Dekker is om toelatingsprocedure tot het speciaal onderwijs te vereenvoudigen.

Voortgangsrapportage voor de zomer
Voor de zomer zal de Kamer met de staatssecretarissen de voortgangsrapportage passend onderwijs bespreken. Ook de onderwerpen uit het debat van woensdag worden daarin meegenomen.

Bron: Iederin(In)

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld