Oudergesprekken over Onderwijs2032

  • Arline Spierenburg
  • Nieuws

In september vinden in het hele land gesprekken plaats met ouders. Deze gesprekken gaan over de toekomst van het onderwijs. De uitkomsten zijn input voor de verdiepingsfase van #Onderwijs2032. Zo praten ook ouders mee over de toekomst van het onderwijs aan onze kinderen. 

Advies ‘Ons Onderwijs2032’

Wat moeten kinderen op school leren om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst? Het Platform Onderwijs2032 heeft over deze vraag in 2015 gesproken met ouders, leerlingen, leraren, wetenschappers, ondernemers en andere belangstellenden. Aan de hand van alle input bracht het Platform Onderwijs2032 in januari een advies uit over wat kinderen in de toekomst moeten kennen en kunnen.

Verdiepingsfase

De volgende fase loopt nu. Er wordt gekeken naar hoe haalbaar en toepasbaar het advies is. Een regiegroep, van verschillende vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, is hiermee aan de slag. Doel is om te komen tot een inhoudelijke verdieping van het advies en het verzamelen van goede voorbeelden uit de onderwijspraktijk. Ouders & Onderwijs, lid van de regiegroep, verzamelt reacties van ouders.

Bijeenkomsten met ouders

Ouders & Onderwijs draagt graag bij aan de dialoog over het onderwijs van de toekomst. In de maand september voeren we met een team van vrijwillige ouders gesprekken met groepen ouders. Dat kan in en rond scholen of rond andere verbanden van ouders. In een gesprek van ongeveer anderhalf uur bespreken we onder meer drie hoofdthema’s uit het advies Onderwijs2032:

  • de overgang van kinderopvang/peuterspeelzaal naar de basisschool en die van basisschool naar voortgezet onderwijs;
  • meer samenhang tussen de verschillende schoolvakken;
  • ruimte voor vrije keuze naast vaste kern van onderwijs.

Gesprek in jouw regio of in Utrecht

Zie je mogelijkheden om met een groep van 6 -10 ouders over het onderwijs van de toekomst in gesprek te gaan? Stuur dan een berichtje aan informatie@oudersonderwijs.nl. Wij komen dan naar u toe. Datum en tijdstip in overleg na aanmelding.
Inmiddels is al een aantal gesprekken gepland. Individuele ouders kunnen hierbij aanschuiven en zich aanmelden via informatie@oudersonderwijs.nl:

- 20 september: oudergesprek in Grou (Friesland) 19.30 - 21.00 uur.
- 30 september: oudergesprek bij Ouders & Onderwijs in Utrecht, 11.00 - 13.00 uur.
- 29 september: bij voldoende aanmeldingen op deze datum een extra oudergesprek bij Ouders & Onderwijs in Utrecht, 12.00 - 14.00 uur 
Alle ouders die deelnemen aan een gesprek krijgen reiskosten vergoed. 

Reacties en ervaringen

Reageren op dit bericht? Ervaringen met nieuwe manieren van werken of goede tips voor Ouders & Onderwijs? Gebruik dan onderstaand formulier of mail naar informatie@oudersonderwijs.nl. Ouders & Onderwijs verzamelt de resultaten van de groepsgesprekken en rapporteert daarover aan de regiegroep Onderwijs2032 en staatssecretaris Sander Dekker. 

Vragen over onderwijs? Kijk voor meer informatie op www.oudersonderwijs.nl. Antwoord niet gevonden? Stel dan uw vraag via vraag@oudersonderwijs.nl of bel kosteloos met 0800 - 5010 op schooldagen tussen 10.00 en 15.00.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Reacties

Praat mee

* = Verplicht veld