Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders besteden meer geld aan bijles

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Ouders besteden steeds meer geld aan bijles of huiswerkbegeleiding voor hun kind. Dat doen ze vooral omdat ze vinden dat hun kind niet genoeg begeleiding krijgt op school. Een onderzoek zet de besteding en redenen waarom op een rij. 

Op 24 januari 2018 zond de minister een rapport over schaduwonderwijs aan de Tweede Kamer.  Het rapport geeft een beeld van de kosten en toegankelijkheid van schaduwonderwijs. Toegankelijkheid en gelijke kansen voor ieder kind gaan de minister aan het hart. Daarom volgt hij de ontwikkelingen en stimuleert hij nader onderzoek.

Schaduwonderwijs

Schaduwonderwijs gaat over alle vormen van onderwijs die kinderen kunnen gebruiken naast de gewone lessen op school. Denk aan bijles, examentraining, huiswerkbegeleiding of extra ondersteuning. Ouders schakelen dit in om de kansen van hun kinderen te vergroten, extra te oefenen voor toetsen of te ondersteunen bij huiswerk. Schaduwonderwijs wordt ingezet bij alle soorten onderwijs en vaak hangt daar een behoorlijk prijskaartje aan. Dit onderzoek gaat vooral over het voortgezet onderwijs. Het schaduwonderwijs is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Naar schatting gaat er € 250 miljoen in om en volgen zo'n 250.000 leerlingen dit onderwijs.

Huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen beschikbaar

Het onderzoek laat zien dat kinderen van ouders met meer financiele mogelijkheden meer gebruik maken van schaduwonderwijs dan ouders met minder financiele mogelijkheden. Ook maakt het onderzoek duidelijk dat als het aanbod kosteloos toegankelijk zou zijn, veel meer leerlingen hiervan graag gebruik maken. 
Ouders & Onderwijs herkent dit en gaf dit al eerder aan. Het onderwijs moet voor elke leerling toegankelijk zijn ongeacht de financiële situatie van ouders. Daardoor onstaan verschillen in kansen en er zijn voldoende mogelijkheden om die tegen te gaan. Schaduwonderwijs wordt onnodig als er voor iedere leerling in of rond de school een passend aanbod is, kosteloos. Er zijn nu al verschillende mogelijkheden die scholen daarvoor in kunnen zetten. Bijvoorbeeld de verlengde schooldag, zomerschool en bijlessen of huiswerkbegeleiding op school. Een aantal vmbo-scholen biedt huiswerkvrij onderwijs. 

Onderwijskwaliteit

Uit het onderzoek blijkt dat ouders schaduwonderwijs vooral inschakelen vanuit een negatief oordeel over de kwaliteit van het onderwijs. Ouders & Onderwijs hoort van ouders vaak dat school tegen hen zegt dat hun kind baat heeft bij extra begeleiding maar dat de school die niet kan bieden. De minister geeft in zijn brief aan dat er geen aanleiding is om te twijfelen over de kwaliteit van scholen omdat de onderwijsinspectie toeziet op de kwaliteit. Er lijkt dus een verschil te zitten in het oordeel van de onderwijsinspectie en het gevoel of de ervaring van ouders. 

Ouders & Onderwijs maakt zich hard voor duidelijkheid over de kwaliteit van lessen. Ze helpt ouders bij het stellen van hun vragen over de kwaliteit van het onderwijs. Daar waar er vragen bij ouders leven over de kwaliteit van het onderwijs van hun kinderen past altijd eerst een gesprek tussen die ouders en de school. Schaduwonderwijs vertroebelt dit gesprek en ook het zicht op de (werkelijke) kwaliteit van de school. Een open gesprek leidt tot meer wederzijds begrip en het gesprek over kwaliteit leidt tot meer bewustzijn van het belang daarvan.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?