Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders en leerlingen niet tevreden met toilethygiëne scholen

  • Dorine Wiersma
  • Nieuws
Ouders en leerlingen niet tevreden met toilethygiëne scholen

De hygiëne laat in veel scholen veel te wensen over. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Essity. 67% van de leraren krijgt klachten van leerlingen over de hygiëne op school. De helft wordt hier ook op aangesproken door de ouders. De meeste klachten gaan over stank en vieze wc-brillen. Vooral in oude gebouwen speelt het probleem.

Uitstellen

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen de toiletten op school vermijden met concentratieproblemen tot gevolg. De helft van de basisschoolleerlingen gaat liever niet op school naar de wc. Bij middelbare scholieren is dat zelfs 59%. Vooral de grote boodschap wordt uitgesteld tot na schooltijd. 

Ouders

Ruim zes op de tien ouders vinden dat scholen meer aandacht moeten hebben voor hygiëne en ook dat de overheid hier een grotere rol in zou moeten hebben, bijvoorbeeld met strenger toezicht.

Lessen over hygiëne

Leraren geven aan dat veel kinderen niet goed weten hoe zij de faciliteiten op school schoon en hygiënisch moeten houden. Bij een kwart van de leraren is (toilet-)hygiëne een thema in het lesprogramma.

Hoe hoort het?

Elke school is verantwoordelijk voor een gezonde omgeving voor leerlingen en medewerkers. In een schoonmaakplan hoort te staan hoe de schoonmaak wordt geregeld. Het schoolbestuur ontvangt in de lumpsumfinanciering middelen om het onderhoud van het schoolgebouw te bekostigen. Er zijn geen specifieke regels voor de schoonmaak van een school. Hoe scholen hier mee omgaan en hoeveel geld ze hieraan besteden kan dus per school verschillen.
Het schoonmaakplan maakt onderdeel uit van het gezondheidsbeleid van de school. De medezeggenschapsraad, en de ouders daarin, praat mee over het schoonmaakplan en heeft een instemmingsrecht.

Vragen, zorgen of twijfels?

Wanneer u twijfels heeft over de hygiëne op de school van uw kind kunt u dit natuurlijk bespreken met de klassenleerkracht of met de schooldirecteur. We willen u ook aanraden om uw zorgen bij de oudergeleding van de medezeggenschapsraad neer te leggen. Hier leest u meer over schoonmaak en binnenmilieu.
Neem vooral contact met ons op wanneer u nog vragen heeft of wanneer u met de school niet verder komt. Wij zijn dagelijks te bereiken op 0800-5010 tussen 10 en 15uur. U kunt uw vraag ook mailen naar vraag@oudersonderwijs.nl.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?