Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

  • Jordy Klaas
  • Nieuws
Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

De eisen

Vlak voor de zomer legden de vakbonden (AOb, FNV, FvOv, CNV Onderwijs en AVS) en de werkgevers (PO-Raad en VO-raad) bij het kabinet gezamenlijk een claim neer van 423,5 miljoen euro voor 2020, voor een noodpakket voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dit noodpakket blijft nodig om de tekorten in het onderwijs aan te pakken.

Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs, zal ook aanwezig zijn bij de staking: ‘Ouders en kinderen merken dagelijks dat de druk op het onderwijs te hoog is. Dat heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs en het welbevinden van kinderen. Het lerarentekort neemt alleen maar toe als we niets doen. Daarmee staat niet alleen de kwaliteit onder druk, maar wordt het steeds meer de vraag of er überhaupt onderwijs is.'

Ook het LAKS steunt het onderwijspersoneel. Voorzitter Pieter Lossie: ‘De urgentie om met structurele oplossingen te komen tegen het tekort wordt nog te weinig gevoeld door de politiek. Dat terwijl de kwaliteit van onderwijs volgens de onderwijsinspectie jaar op jaar afneemt, leraren in toenemende mate klagen over werkdruk en leerlingen aangeven dat motivatie en maatwerk tekort schieten in hun onderwijs. Al deze groepen worden zo geraakt door het lerarentekort.
De bonden hebben minister Slob 21 oktober a.s. als ultimatum gegeven.

Gevolgen voor ouders en leerlingen

Scholen die kampen met het tekort aan onderwijspersoneel en een gebrek aan vervangers, lossen deze problemen vooral op door minder les te geven. Op de middelbare school vallen veel lessen uit, terwijl op de basisschool kinderen naar huis worden gestuurd. In andere gevallen worden klassen samengevoegd, of worden onbevoegden voor de klas gezet. Enkele scholen hebben inmiddels besloten dat kinderen structureel maar vier dagen in de week naar school kunnen. Ouders gaven in de Staat van de Ouder van Ouders & Onderwijs aan dat meer geld van de overheid nodig is om de werkdruk en het lerarentekort aan te pakken. Een ruime meerderheid van de ouders ziet dit als de structurele oplossing van het probleem.

Zelf problemen door het lerarentekort? Laat het ons weten!

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?