Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders gezocht voor 'De Staat van de Ouder'

  • Arline Spierenburg
  • Nieuws

Ieder jaar brengt de Onderwijsinspectie in april 'De Staat van het Onderwijs' uit. Daarin beschrijft de inspectie het onderwijs in Nederland en hoe het daar op dit moment mee gaat. Maar hoe kijken ouders daar tegenaan? Wat vinden ouders van het onderwijs dat hun kind(eren) krijgen? Daarom brengt Ouders & Onderwijs dit jaar ook de Staat van de ouder uit. Doe jij hier aan mee?

'De Staat van de Ouder' laat zien hoe ouders aankijken tegen het onderwijs en de school van hun kind. En ook wat de rol en positie van ouders in het onderwijs is en hoe ouders die zouden wensen. Ons onderwijs is voor alle kinderen in Nederland. 'De Staat van de Ouder' gaat over het onderwijs aan alle kinderen en alle ouders. Daarom zoeken we ook zoveel mogelijk ouders die met ons willen meepraten. Doe mee met onze online enquête of neem deel aan één van de groepsgesprekken!

Enquête onder ouders

Via een online vragenlijst doet u al eenvoudig mee. Wat vindt u bijvoorbeeld van de ouderbijdrage? Of van de schooltijden en schoolvakanties? Hoe gaat de school om met de gegevens van uw kind? Wat draagt u als ouder bij aan de school en het onderwijs van uw kind? Wat vindt u van de veiligheid op school en wat de school doet tegen pesten? Wij vragen tien minuten van uw tijd om deze en andere vragen te beantwoorden. De peiling is inmiddels gesloten. 

Groepsgesprekken

In het hele land organiseren we in januari en februari groepsgesprekken met ouders. Samen met vijf tot tien ouders gaat u met elkaar in gesprek. Deze gesprekken worden geleid door ouders en gaan over thema’s als overgaan of zitten blijven, de keuze voor een school, de samenwerking tussen ouders en school en wat u als ouder wilt en kunt bijdragen aan het onderwijs en de school van uw kind. In maximaal twee uur wisselt u informatie, ervaringen en meningen met elkaar uit. Voor de deelnemende ouders is er een aardige attentie. Eventuele reiskosten van ouders worden vergoed.

De volgende gesprekken staan nog gepland:
- woensdag 1 maart op het Bornego College in Heerenveen
- woensdag 1 maart in Leeuwarden, onder voorbehoud
- maandag 6 maart De Meern
 

Er komen regelmatig data en locaties bij. Houd dit bericht in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Wilt u deelnemen en aansluiten bij een gesprek? Opgeven kan via een mailtje aan Arline Spierenburg
Wilt u zelf een groepsgesprek organiseren en heeft u al een groep van vijf tot tien ouders? Neem contact op met Arline Spierenburg. Samen met u kiezen we een datum, locatie en brengen we u in contact met een gespreksleider.

Presentatie van 'De Staat van de Ouder'

Ouders & Onderwijs verzamelt alle input uit de enquête en de gesprekken en gebruiken we voor ‘De staat van de Ouder’. In april bieden we deze aan de staatssecretaris en het onderwijsveld aan. Dat is gelijk met de presentatie van ‘De Staat van het Onderwijs’ van de Onderwijsinspectie op 12 april.

 
  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?