Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders MR hebben inspraak over groepsindeling

  • Sjoerd van Geffen
  • Nieuws

Ook over de wijziging van een klassenindeling heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de geschillencommissie. De wijziging van de indeling is van dusdanige invloed op de onderwijskwaliteit dat een wijziging van het schoolplan nodig is.

MR wil inspraak bij samenvoegen

Een rector besluit klassen in de bovenbouw van een gymnasium samen te voegen voor enkele vakken. School biedt namelijk te veel en onrendabele uren aan en dat kost te veel. De rector meent dat er zo voor de leerlingen en het onderwijs niets wezenlijks verandert. De medezeggenschapsraad meent dat dit besluit instemming van de raad vraagt.

Uitspraak geschillencommissie

De zaak wordt voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Volgens de commissie wijzigt het besluit van de rector impliciet het schoolplan. Het besluit om klassen samen te voegen is een dusdanige verandering van werkwijze dat deze de kwaliteit van het onderwijs beïnvloedt. Het schoolplan legt vast hoe de school invulling geeft aan haar onderwijskwaliteit. Juist de dialoog met de omgeving (waaronder de ouders) is essentieel voor goed onderwijs. School mag zich daaraan niet onttrekken.

Schoolplan breed opvatten

Het schoolplan is het document waarin school vastlegt hoe school invulling geeft aan het kwaliteitsbeleid. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het schoolplan. Eerder oordeelde de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS al dat keuzes ten aanzien van de leerstof niet alleen de inhoud van het curriculum omvatten. Ook in wijze waarop de leerstof wordt aangeboden en de verdeling van de leerstof per vak per afdeling en per schooljaar komt het onderwijsbeleid van de school tot uitdrukking. Ook het samenvoegen van de klassen heeft dus invloed op de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden, de verdeling van de leerstof en de begeleiding van de leerlingen in algemene zin. En dus is instemming nodig.

Les voor ouders en medezeggenschap

Ouders praten via de medezeggenschapsraad mee over het onderwijs en kwaliteitsbeleid van de school. School én ouders doen er goed aan zich dat te realiseren en via een constructieve dialoog samen bij te dragen aan de onderwijskwaliteit van school. Vaak vallen meer maatregelen dan gedacht op dit terrein! Zorg er dus voor dat u als medezeggenschapsraad daadwerkelijk mee praat over hoe school de onderwijskwaliteit invult. Ook de samenvoeging van klassen valt daar dus onder. 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?