Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders & Onderwijs in debat tijdens Dag van het Onderwijsbestuur

  • Kaja Sariwating
  • Nieuws

Maandag 8 juni was Ouders & Onderwijs actief aanwezig tijdens de Dag van het Onderwijsbestuur. Ouders & Onderwijs ging in debat met vertegenwoordigers van docenten en bestuurders tijdens het medezeggenschapscafé over de toekomst van medezeggenschap in het onderwijs.

Samen met bestuurders, toezichthouders, onderwijspersoneel en leerlingen vond een debat plaats over dilemma’s en de toekomst van medezeggenschap in het onderwijs. Ouders & Onderwijs maakte onderdeel uit van het panel tijdens de tweede ronde van de conferentie.

Dilemma’s
Eén van de dilemma’s tijdens het debat was de inspraak van leerlingen en ouders. Tijdens het debat brachten verschillende leerlingen naar voren dat zij behoefte hebben aan meer scholing. ‘Meer beleid vanuit Den Haag is niet nodig, maar weten welke rechten wij hebben is essentieel voor het uitvoeren van onze taken in de raad. Dan heb je pas inspraak’. 

Aanwezige schoolbestuurders noemden ook voorbeelden van ouders die besluitvorming soms willen terugdraaien. ‘Soms worden er zorgvuldige beslissingen gemaakt. Nieuwe ouders in de GMR bieden weerstand tegen een sluiting van een school, terwijl we dat station allang voorbij zijn’.

Eerst afstemming, daarna instemming 
Het debat werd afgesloten met een terugkoppeling. De MR kan veel meer dan controleren. Bestuurders en schoolleiders hebben baat bij een sterke MR die meedenkt, zelfstandig beslist en thema’s afstemt met de ouders op school. Het gezamenlijk belang is de kwaliteit van het onderwijs op school. Belangen mag je afwegen, maar wel met wederzijds respect.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?