Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders & Onderwijs pleit opnieuw voor snipperdagen

  • Lotte Cats
  • Nieuws

Afgelopen week was het in het nieuws: het direct uitdelen van boetes aan ouders die zich schuldig maken aan luxeverzuim door hun kinderen. Ouders & Onderwijs stelt voor de schoolvakanties flexibeler te maken en kinderen een aantal snipperdagen te geven. Voor ouders is het dan niet meer nodig hun kind ongeoorloofd thuis te houden. 

Boete voor luxeverzuim

In sommige gevallen mogen ouders hun kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Maar wanneer een leerplichtig kind zonder toestemming toch buiten de schoolvakantie vrij heeft, heet dit ‘luxeverzuim’. Als er sprake is van luxeverzuim krijgen ouders nu vaak eerst een waarschuwing. De leerplichtambtenaar stuurt een proces-verbaal aan het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank bepaalt daarna of ouders een boete krijgen. Het OM wil nu dat leerplichtambtenaren direct een boete van 100 euro per dag uit kunnen delen, zonder tussenkomst van de rechtbank.

Flexibele schooltijden

De roep om strakke handhaving van de schooltijden is opvallend. De laatste jaren is er steeds meer discussie over de huidige schooltijden. En er kwam meer ruimte om flexibeler met schooltijden om te gaan. De regels die gelden voor de vaste vakantieperiodes werden daarbij soms losgelaten. Er zijn verschillende projecten met deze vraag centraal; zoals Regelluwe scholen, het Experiment Flexibele Schooltijden en Kindcentra 2020. Onlangs zei minister Slob nog de scholen meer ruimte te willen geven voor educatieve keuzedagen. 

Snipperdagen in plaats van boete

Ouders & Onderwijs pleitte al eerder voor een aantal snipperdagen die ouders gedurende het jaar op kunnen nemen op momenten dat het uitkomt voor ouder en school. Het is geen goed plan om ouders direct te beboeten. Adviseur Marieke Boon geeft aan dat er juist behoefte is aan minder regels. “Ik denk dat je duidelijk ziet dat mensen vragen om wat meer flexibilisering van de vakantiedagen. Dat past ook bij maatschappelijke ontwikkelingen rondom werk. Daarin worden mensen ook steeds flexibeler. Nu bepalen scholen wat de vakantiedagen zijn en daar heb je je als ouder maar naar te schikken”. Marieke sprak hierover met het Algemeen Dagblad en de Telegraaf. In EenVandaag komt zij uitgebreid aan het woord:

 

 

 

Vragen en reacties

Vragen over vakanties of schooltijden? Kijk voor meer informatie op onze site. Antwoord niet gevonden? Stel dan uw vraag via vraag@oudersonderwijs.nl of bel kosteloos met 0800 - 5010 op schooldagen tussen 10.00 - 15.00.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?