Ouders ontevreden over rol schoolbestuur bij klachtencommissie

  • Kaja Sariwating
  • Nieuws
Ouders ontevreden over rol schoolbestuur bij klachtencommissie

Ouders zijn ontevreden over de rol van het schoolbestuur tijdens de afhandeling van een klacht over ondersteuning of een passende plek op school. Zij ervaren een vijandige houding als zij een klacht indienen. Dit blijkt uit het rapport ‘Doet de Geschillencommissie passend onderwijs ertoe?’

Vijandige houding, onprettige sfeer

Ouders zijn best tevreden over de afhandeling van een klacht door de Geschillencommissie passend onderwijs (hierna: klachtencommissie). Het schoolbestuur krijgt alleen wel een onvoldoende. De ontevredenheid van ouders schuilt bijvoorbeeld in de houding van het schoolbestuur tijdens de klachtenprocedure. Opvallend is dat ouders dit ook nog merken ná de behandeling van de klacht. 

Van fouten kun je leren

Uit het rapport blijkt dat ouders het vervelend vinden dat een gemaakte fout niet wordt toegegeven door het schoolbestuur. Eén ouder die heeft meegewerkt aan het rapport merkt bijvoorbeeld op: ‘De school heeft nooit ergens op gereageerd. Bij de zitting waren alleen onbekende mensen van het bestuur aanwezig.’ Een aantal ouders voelt zich zelfs machteloos tegenover het schoolbestuur. Bijvoorbeeld doordat het schoolbestuur de aanbevelingen van de klachtencommissie niet heeft uitgevoerd: ‘de uitspraken zouden eigenlijk bindend moeten zijn, dan heb je mogelijkheden om de school te dwingen iets te doen.’ 

In het belang van het kind…

De scholen en besturen waarover werd geklaagd zijn ook geïnterviewd voor het rapport. Volgens hen kunnen de emoties hoog oplopen tijdens een klacht. Een medewerker van een school zegt daarover: ‘De moeder liep vaak boos weg tijdens gesprekken. Om te voorkomen dat de ouders tijdens de zitting boos wegliepen, hebben we ons op de vlakte gehouden.’ Scholen ervaren juist dat ouders niet altijd het belang van hun kind voorop hebben staan, maar ouders hun ‘gelijk’ willen halen met een klacht. 

Samen door één schooldeur

Uit de interviews met ouders blijkt dat de relatie tussen de ouder en de school gespannen is als er een klacht wordt ingediend. De relatie is vaak al verstoord. Ouders zijn mede daarom ontevreden over de rol van het schoolbestuur. 

Het rapport in het kort

  • Ouders en scholen oordelen positief over de afhandeling van een klacht. Ouders zijn minder tevreden over de leesbaarheid van de uitspraken en de rol van het schoobestuur.
  • Ongeveer de helft van de ouders en de scholen is tevreden over de uitspraak.
  • Ouders missen (h)erkenning van hun probleem tijdens de behandeling van de klacht.
  • Ouders en scholen verschillen van mening over de aanbevelingen van de klachtencommissie. Aanbevelingen worden dan ook niet altijd overgenomen. Ouders vinden dit niet fijn.
  • Het grootste deel van de ouders wil dat de adviezen van de klachtencommissie bindend worden. Op dit moment hoeft een schoolbestuur een aanbeveling niet over te nemen. 

Over het onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport van Regioplan dat op 6 oktober werd gepresenteerd gaat over 72 uitspraken die zijn gedaan van augustus 2014 en met september 2016 door de klachtencommissie. Ouders kunnen deze commissie vragen om uitspraak te doen over de toelating of de verwijdering van een zorgleerling of over afspraken over extra ondersteuning en een passend plek op school. Aan het onderzoek namen 37 ouders en 46 scholen deel. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?