Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders over pesten en sociale veiligheid

  • Lotte Cats
  • Nieuws

Ouders & Onderwijs beantwoordt vragen van ouders. In een maandelijkse rapportage brengen we steeds een onderwerp in beeld waar ouders veel vragen over hebben. Deze keer meer over de ervaringen van ouders met de handhaving van de sociale veiligheid en met het pestprotocol.

Waar lopen ouders tegenaan?

Elke school is verantwoordelijk voor het garanderen van de sociale veiligheid. Hieronder valt het voorkomen en tegengaan van pesten. Niet elke school reageert echter adequaat op meldingen van pestgedrag. Het pestprotocol wordt op sommige scholen niet gevolgd, of er is geen beleid om pesten aan te pakken. Ouders zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan van een pestprotocol. Ook blijkt een pestprotocol niet altijd voldoende te zijn om het pestprobleem op te lossen. Vaak lijden ook de schoolprestaties van de leerlingen onder de pestsituatie. Daarnaast krijgen gepeste of pestende leerlingen op de middelbare school regelmatig forse straffen, vooral als er sprake is van online pestgedrag. Voor ouders is het meestal onduidelijk waarom de straf gegeven wordt en wat eraan vooraf gegaan is. Tot slot wordt er door scholen verder niet altijd zorgvuldig omgegaan met privacy-gevoelige informatie, zoals het delen van een eventuele diagnose. 

Wat adviseert Ouders & Onderwijs?

Aan vragende ouders vertellen we dat de school verplicht is om een pestaanpak vast te leggen. We adviseren om het beleid van de school op te zoeken en te kijken of dit gevolgd wordt. Als het beleid en de aanpak van de school niet duidelijk is of niet wordt nageleefd, adviseren we ouders om hierover vragen te stellen bij de medezeggenschapsraad of de directie. 

Wordt uw kind gepest? Lees dan welke stappen u kunt zetten om het pesten aan te pakken.

In 2017 deden we via het Landelijk Ouderpanel onderzoek onder ouders naar pesten. Ook daaruit bleek dat ouders niet goed op de hoogte zijn en meer betrokken willen zijn bij dit onderwerp. 

Cijfers over het Informatiepunt Ouders & Onderwijs

Aantal vragen: 933 vragen (733 per telefoon en 200 per email)
Website: 43.658 bezoeken, 73.676 paginaweergaves

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?