Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders staan achter staking leraren

  • Marieke Boon
  • Nieuws

De overgrote meerderheid van de ouders steunt de landelijke staking in het basisonderwijs op 5 oktober. En dat terwijl ouders de meeste last ervaren van alle betrokkenen. Maar liefst 83% geeft aan de staking volledig te steunen. Ze tonen begrip voor het besluit om de scholen te sluiten op de Dag van de Leraar. Van ouders mogen leerkrachten hun stemmen in Den Haag laten horen in plaats van voor de klas van hun kinderen te staan. Zo blijkt uit een grootschalige peiling onder 1.852 ouders.

Ouders herkennen de hoge werkdruk van leraren

Leraren hebben volle klassen, te veel werkdruk en worden onvoldoende beloond. Dat ervaren ook ouders in de dagelijkse praktijk op basisscholen. Zij zien met name de werkdruk binnen het onderwijs als een groot probleem. Bijna 90% vindt dat een hele goede reden om te staken. Dat leraren een hoger salaris willen begrijpen ze ook. Ruim drie kwart van de ouders steunt deze financiële motivatie om te staken. Al vinden ze dat een iets minder goede reden om de school een dag te sluiten. De combinatie van beide factoren (hoge werkdruk en laag salaris) maakt de landelijke staking terecht in de ogen van ouders. Een klein gedeelte van de ouders (10%) heeft moeite met het sluiten van de scholen. Ze vinden dat kinderen en ouders niet de dupe moeten zijn van de situatie binnen het basisonderwijs.

“Ik zou een lans willen breken voor de leerkracht. Totaal terecht vind ik het dat ze voor zichzelf in actie komen en opeisen wat ze verdienen voor hun hele mooie maar zeer intense, intensieve en zware werk.”

“Ze hebben groot gelijk. Het komt ook de kinderen ten goede als er gemotiveerde en niet uitgebluste leerkrachten voor de klas staan.” 

“De scholen leggen het probleem nu bij de ouders neer. Dat is toch niet reëel. Ik bepaal het salaris niet.“

Veel ouders hebben ‘last’ van de staking, maar ervaren dat niet zo

Drie kwart van de ouders ervaart enige last van de staking, maar meer dan de helft (61%) vindt die ‘last’ geen echt probleem. Ook wanneer dit voor hen zelf veel praktisch georganiseer of kosten met zich meebrengt. Want ouders moeten opvang regelen of vrij nemen van hun werk. Ze moeten afspraken, hobby’s en activiteiten verplaatsen of zelfs afzeggen. Er zijn zelfs ouders die van de ‘stakingsnood’ een deugd maken en op 5 oktober vrij nemen om gezellig samen met hun kinderen naar een pretpark of dierentuin te gaan. 

“Ik snap wel dat veel ouders denken: staak op woensdag of op vrijdag want dan zijn we toch al vrij. Maar op zo’n donderdag heeft men er meer last van en dan komt de boodschap waarschijnlijk ook duidelijker over. De impact van de staking is dan groter.”

Communicatie rondom staking draagt bij aan begrip

De staking op 5 oktober is bij de meeste ouders al enige tijd bekend. Scholen hebben de sluiting van de school met hun motivaties ruim van te voren aangekondigd per mail of brief. Dit heeft er toe bijgedragen dat veel ouders de landelijke actie begrijpen en ook kunnen steunen. Ouders, kinderopvangorganisaties en verenigingen zijn al enkele weken bezig om voor 5 oktober (extra) kinderopvang en activiteiten goed te regelen. Een enkele ouder lukt het niet om zelf opvang te regelen. Zij kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om hun kind door school op te laten vangen. 

Stakingen in de toekomst kunnen rekenen op steun van ouders

Ouders steunen de staking en willen zich inspannen voor goed onderwijs voor hun kinderen. Als het doel na 5 oktober niet bereikt is, mogen leraren van ouders best nog een dag staken. Ruim 70% van de ouders steunt verdere sluiting van de scholen om de gestelde doelen te bereiken. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop. 19% van de ouders vindt het goed dat ze nog meer gaan staken, maar zou het niet terecht vinden als hun kinderen  daardoor nog een dag niet naar school gaan. 

Ouders & Onderwijs steunt ouders

Op basis van het draagvlak onder ouders steunt ook Ouders & Onderwijs de staking van leraren op 5 oktober. De steun van ouders voor de leraar van hun kind is een duidelijk signaal. Voor goed onderwijs is belangrijk dat leraren hun werk met plezier doen. Ervaren werkdruk is daarbij een belangrijke factor. Ouders & Onderwijs volgt de ontwikkelingen nauw. Ouders en vooral leerlingen mogen niet onnodig benadeeld moeten worden en aan de onderwijstijd mag geen afbreuk worden gedaan. Tijdige en goede informatie over de staking en eventuele vervolgacties zijn belangrijke voorwaarden om de 'last' voor ouders niet onnodig groot te maken. Ouders met vragen of problemen over de staking kunnen hiervoor terecht bij de vraagbaak van Ouders & Onderwijs. Bel tussen 10.00-15.00uur gratis naar 0800-5010 of mail naar vraag@oudersonderwijs.nl.  

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?