Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders willen meer betrokken zijn bij pesten op school

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Ouders worden slecht of te laat geïnformeerd over pesten op school. 4 op de 5 ouders vindt dat ze niet of nauwelijks informatie krijgen over het pestbeleid. De meeste ouders weten wel dat er zoiets bestaat als een pestprotocol, maar hoe de school daar precies mee omgaat, is maar bij weinig ouders bekend. Ouders met een gepest kind voelen zich (nog) slechter geïnformeerd dan ouders waarvan het kind niet gepest wordt. Slechts een kwart van de ouders van gepeste kinderen ziet dat school structureel bezig is om het pesten te voorkomen of aan te pakken en dat school direct reageert wanneer een kind gepest wordt.

Pesten blijft een heikel onderwerp binnen de schoolmuren, maar ook daarbuiten en in de digitale wereld. Ouders & Onderwijs heeft samen met Stichting Opvoeden.nl een onderzoek uitgevoerd onder ouders met schoolgaande kinderen. Ervaringen en meningen over (online) pesten en de rol van school zijn verzameld via het Landelijk Ouderpanel. Ouders hebben waardevolle input geleverd op de informatie over pesten voor ouders op www.opvoeden.nl. Zo gaven zij aan meer te willen weten over hoe je je kind weerbaarder maakt. Dat is aan de beschikbare informatie toegevoegd. 

Pesten raakt iedereen

Bijna elk kind krijgt wel eens te maken met pesten. Als gepeste of in de rol van pester. Op het voortgezet onderwijs (VO) komt pesten meer voor dan op de basisschool. Meer jongeren zijn betrokken bij het pesten van anderen en cyberpesten komt er meer voor. Ouders geven vooralsnog de meeste aandacht aan het ‘ouderwetse pestgedrag’. Daaronder vallen relationele en verbale vormen van pesten zoals iemand uitlachen, buiten sluiten, vernederen, negeren of uitschelden. Gevolgd door het fysieke pesten in de vorm van duwen, slaan, schoppen of dingen van een ander stukmaken. Online pesten is voor ouders minder goed zichtbaar. Ongeveer een kwart van de ouders geeft aan dat hun kind te maken heeft (gehad) met cyberpesten. Informatie over hoe je cyberpesten kunt voorkomen, is op advies van de ouders onlangs verbeterd. 

Op de middelbare school is pestgedrag moeilijk te controleren

Pestgedrag is op de middelbare school minder makkelijk controleerbaar dan op de basisschool. Zo bleek in het grootschalige onderzoek ‘Staat van de Ouder’. Vanwege het praktische feit dat ouders daar minder aanwezig zijn en minder feeling hebben met de school, leerkrachten en andere leerlingen. Of omdat leerlingen elkaar pesten in een taal die de leerkracht niet beheerst. Maar ook omdat het zich meer op digitaal niveau afspeelt. Via sociale media zoals Whats App, Facebook, Snapchat kunnen leerlingen elkaar beledigen en treiteren zonder dat leerkrachten en ouders er iets van merken. 

School neemt pesten niet serieus genoeg

Scholen treden nog te weinig op tegen (online) pesten, zo vinden vooral ouders van gepeste kinderen. Dat geldt met name voor het voortgezet onderwijs. De houding van scholen is passief. School besteedt er in het algemeen te weinig aandacht aan, gaat er in de praktijk niet goed mee om of voorkomt getreiter en incidenten niet. School reageert veel te laat op incidenten of incidenten worden ook wel ‘onder de pet gehouden’. Minder dan de helft van de ouders met een gepest kind vindt dat school het pesten juist wel serieus neemt. 

Ouders willen betrokken worden bij aanpak van pesten

De meeste ouders willen meer betrokken worden bij het pestbeleid van school. Ze stappen in eerste plaats naar de leerkracht of mentor wanneer hun kind gepest wordt. Daarna naar de schooldirectie. Maar de verantwoordelijkheidsverdeling blijft lastig. Ouders willen dat school snel aan de bel trekt wanneer zich iets voordoet en zien het ook als hun eigen verantwoordelijkheid om vroeg signalen op te vangen en te delen met school. Samen met school, kinderen en andere ouders willen ze het pesten oplossen. Voorwaarde is dat ouders zich veilig genoeg voelen om open en eerlijk naar elkaar te zijn over de situatie. School kan daar de basis voor scheppen. 

Gratis Webinar voor ouders in de Week Tegen Pesten

Ouders en Onderwijs organiseert een gratis webinar voor ouders over dit onderwerp in de Week Tegen Pesten op woensdag 20 september waarin ingegaan wordt op vragen van ouders: Wat kun je als ouders van school vragen en verwachten als je kind gepest wordt op school? Weet je bij wie je terecht kunt op school als je kind gepest wordt? Welke samenspraak is er tussen ouders en school bij de aanpak van pesten? Wat kan anders? 
Meld je aan en doe mee!

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?