Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders zijn cruciaal in kansen voor kinderen

  • Arline Spierenburg
  • Nieuws

Ouders & Onderwijs presenteerde op 12 april de Staat van de Ouder 2018 aan de ministers en het onderwijsveld. In de aansluitende workshop volgde een toelichting en gingen deelnemers met elkaar in gesprek over goede samenwerking tussen ouders en school. Duidelijk is dat 'ouders cruciaal zijn in kansen voor kinderen', aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad in de workshop.  

Gesprek over Staat van de Ouder 

Directeur Peter Hulsen startte de workshop met een korte toelichting op de Staat van de Ouder 2018. Die beschrijft vijf voorbeelden waarin ouders en school zoeken naar samenwerking. Hulsen vergeleek het gesprek en samenwerking tussen ouders en school met die van patiënt en arts. Dat is in 2018 anders dan vijftig jaar geleden. Een patiënt komt steeds meer zelf met voorkennis bij het gesprek met de arts. Die voegt er professionele informatie aan toe. Samen bespreken arts en patiënt wat de verschillende opties en mogelijkheden zijn. Hulsen pleit er voor het contact tussen ouders, school, en ook steeds meer de leerling zelf, zo in te vullen. Door in een open gesprek met elkaar te bespreken wat een leerling nodig heeft, krijgt de leerling ook echt meer kansen.  

School ben je met elkaar 

Deelnemers aan de workshop voegden nog meer inspirerende voorbeelden over samenwerking toe. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, gaf een voorbeeld van betrokken ouders die het buitenterrein van een school met veel plezier en inzet 'groen' hebben gemaakt. Het plein biedt nu groene ontspanning en het onderwijs over 'groen' geven de leerkrachten nu buiten in de praktijk. Den Beste: "Je bent niet alleen de school binnen de muren van het gebouw. Die gaat verder buiten de deur. Zet deuren open. We hebben elkaar nodig." 

Ouders zijn cruciaal

Ouders spelen een cruciale rol bij het schoolsucces van hun kind. Scholen voor voortgezet onderwijs moeten daar ook ouders bij betrekken, zei Rosenmöller. Dat is wel eens lastig, de afstand is letterlijk groter en scholieren zelf zien hun ouders liever niet actief op school.
Deelnemers in de workshop benoemden dat het rond loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) vaak wel lukt om ouders te betrekken bij de school. Ouders geven graag een presentatie op school over hun werk en krijgen scholieren een beter beeld van een toekomstige werkplek.  

Betrek ouders

Hoofdvraag van de workshop was: wat helpt nog meer? Rosenmöller trapte af met de oproep zoveel mogelijk goede voorbeelden over samenwerking tussen ouders en school met elkaar te delen. "Samenwerking is belangrijk. We moeten af van de cultuur dat het onderwijs alles zelf bedenkt en doet. Ouders kunnen het tempo van verandering en verbetering stimuleren", zei Rosenmöller. Inbreng van ouders is nodig om de problemen van het onderwijs aan te pakken, bevestigde ook Den Beste.  
Andere aanwezigen vulden de goede voorbeelden aan met huisbezoek, mentor-ouder-leerlinggesprekken, app-groepen en een duidelijke rol voor mentor als verbinding tussen school en thuis. Ouders actief uitnodigen een lesochtend bij te wonen werkt ook, zelfs in het voortgezet onderwijs.  

Impressie van de dag

Veel organisaties gaven een workshop op het Congres De Staat van het Onderwijs 2018. Kijk hier voor een impressie van de dag

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?