Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Passend onderwijs in theorie mooi, maar praktijk blijft achter

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Ouders zijn best positief over de uitgangspunten van passend onderwijs. In de praktijk merken ze hier helaas nog weinig van. Hun beeld van passend onderwijs is dat dit zorgt voor hogere werkdruk bij leraren en voor meer 'zorgleerlingen' in het regulier onderwijs. Het is een verkapte vorm van bezuinigen, zo leeft, en heeft niet gezorgd voor meer deskundigheid en makkelijker bieden van hulp op de reguliere school. De inspraak van ouders bij de ondersteuning op school is gelijk gebleven of gedaald.

Dit blijkt uit een onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel in augustus 2017. 177 ouders gaven hun mening. Opvallend veel ouders, vier van de tien, in dit onderzoek hebben een kind dat extra ondersteuning krijgt op school. Hoe intensiever die ondersteuning is, hoe tevredener ouders zijn over die ondersteuning.

Informatie gezocht

Ouders met veel eraring op dit onderwerp weten er inmiddels ook best veel over, zo blijkt uit deze peiling. Zorgplicht en ontwikkelingsperspectief zijn bekend bij drie op de vier van deze ouders. Het samenwerkingsverband en schoolondersteuningsprofiel zijn minder bekend. Ouders die net te maken krijgen met passend onderwijs weten de weg naar ondersteuning vaak niet te vinden. Ze zijn niet bekend met de termen en de organisaties, zo weet het Informatiepunt Ouders & Onderwijs uit de contacten met ouders die bellen met vragen. Ze zoeken naar hoe ze de zorgen over hun kind met school of met anderen kunnen bespreken. Daarvoor biedt Ouders & Onderwijs een overzicht dat ouders hierbij kan helpen. 

Houding en communicatie school is curciaal

Het voornaamste aandachtspunt bij extra ondersteuning is de houding vanuit school. Ouders noemen gebrekkige communicatie vanuit de school en het niet voldoende betrekken van ouders als onderbouwing van een kritisch oordeel over passend onderwijs. Ook een negatieve benadering van het kind, de kwaliteit van de ondersteuning en de tijd en energie die in de begeleiding wordt gestoken, zijn voor ouders belangrijke punten. 
Ouders vragen dat het aanbod van passend onderwijs realistischer wordt. "Wees transparant en eerlijk naar ouders en kind, betrek ouders meer en eerder, luister naar, en overleg met het kind (en ouders)", zo luidt de oproep van ouders.

Bekijk het hele onderzoeksrapport. 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?