Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Persoonlijkheidsoordeel voorspelt ontwikkeling kind

  • Lotte Cats
  • Nieuws

Ouders hebben een goed beeld van de persoonlijkheid van hun puber. Dit beeld blijkt een goede voorspeller voor de ontwikkeling van het kind op school en in het werk. Tot die conclusie komt Ziyan Luan in haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. 

Bij persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren wordt vaak alleen gekeken naar het eigen oordeel van de jongere. Om een beter beeld te krijgen moeten niet alleen zijzelf hierover bevraagd worden, maar ook hun ouders, broers en zussen en vrienden. De oordelen van ouders en vrienden over de persoonlijkheid van 12- en 17-jarigem blijken namelijk unieke voorspellende waarde te hebben voor belangrijke ontwikkelingsuitkomsten op 29-jarige leeftijd, zoals het bereikte onderwijsniveau.

Het onderzoek

Promovenda Ziyan Luan onderzocht welke rol ouders en vrienden spelen bij het voorspellen van de toekomstige prestaties van een puber. Ze legde vragenlijsten voor aan 12- en 17-jarige kinderen waarin ze vroeg hoe die hun eigen persoonlijkheid zien. Daarnaast vroeg ze ook ouders en nabije vrienden naar hun oordeel over de persoonlijkheid van het kind.

Voorspellende waarde

Het oordeel van ouders bleek vaak voorspellend voor de ontwikkeling van het kind op 29-jarige leeftijd. Dit geldt met name voor persoonlijkheidstrekken die goed zichtbaar zijn in het gedrag of trekken die voor de meeste mensen wenselijk zijn. Nauwkeurigheid, aangenaamheid en openheid voor nieuwe ervaringen bleken het meest voorspellend.

Zelfwaardering

Het onderzoek keek ook naar de invloed van de persoonlijkheid op de zelfwaardering van het kind. Meisjes in de pubertijd waarderen zichzelf meer na de pubertijd als zij hetzelfde kijken naar hun persoonlijkheid als hun ouders. Ook jongens van 12 jaar hadden meer zelfwaardering als zij hun persoonlijkheid hetzelfde zagen als hun ouders. Opvallend is dat dit bij jongens verandert. Voor 17-jarige jongens geldt het tegenovergestelde. Hoe minder ouders en puber het met elkaar eens zijn over de persoonlijkheid, hoe sterker de zelfwaardering.

Luister naar ouders

De uitkomst van dit onderzoek onderschrijft de belangrijke rol bij en kennis van ouders over hun kinderen in het onderwijsproces. Niet alleen de cijfers en het oordeel van de leerkracht, maar ook juist de persoonlijkheid van het kind speelt een grote rol bij de scholing en de verdere carrière. Het is dus goed om ook naar ouders te luisteren en hun visie over de persoonlijkheid van het kind mee te nemen in het proces. Vooral voor 12-jarigen is dit van belang. Zij staan aan het begin van de middelbare school en hebben nog alle tijd zich te ontwikkelen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?