Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Procedureschets fusie en sluiting school voor ouders!

  • Kaja Sariwating
  • Nieuws

Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft een procedureschets voor fusie en sluiting van een school opgesteld. Ouders & Onderwijs heeft vaker aandacht gevraagd voor meer informatie over fusie en sluiting voor de medezeggenschap. Wij juichen de procedureschets dan ook van harte toe.

Maatregelen tegen leerlingendaling

De afgelopen jaren zijn veel basisscholen opgeheven als gevolg van de leerlingendaling. Vaak worden scholen opgeheven als zij onder de gemeentelijke opheffingsnorm vallen. Scholen moeten zelf maatregelen nemen om samen te werken of zelfs te fuseren met andere scholen. De politiek probeert de regels voor samenwerkingen en fusies in de tussentijd te versimpelen. Ouders hebben een belangrijke stem bij de toekomst van een school. Zowel door hun invloed via de medezeggenschap als voor het creëren van draagvlak.

Fusie, sluiting en medezeggenschap

Ouders & Onderwijs signaleert al geruime tijd dat de medezeggenschap op school niet altijd tijdig wordt geïnformeerd. Soms is er sprake van een onduidelijke taakverdeling tussen de medezeggenschap op schoolniveau en bovenschoolsniveau. Soms worden ouders helemaal niet betrokken bij fusie en sluiting. Staatssecretaris Dekker vindt het ook belangrijk dat de ouders in de medezeggenschap meer worden betrokken. Dit heeft geresulteerd in een procedureschets.

Procedureschets: voortraject en alternatieven

De procedureschets informeert actieve ouders in de medezeggenschap over hun rechten en het voortraject bij fusie en sluiting. Bijvoorbeeld om een alternatief te laten onderzoeken door de school of een eigen alternatief in te dienen. De procedureschets onderscheidt vier fasen:

  • Fase 1: onderzoek naar noodzaak van fusie of sluiting  
  • Fase 2: onderzoek naar alternatief op verzoek van de medezeggenschap
  • Fase 3: indiening alternatief door eigen voorstel te agenderen
  • Fase 4: geschilbeslechting na afwijzing alternatief of handhaving besluit van bestuur

De beschreven procedure is gebaseerd op de huidige regels voor de medezeggenschap op school en op de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De procedureschets bevat ook een overzicht van bruikbare wetgeving en rechtspraak.

Bijdrage van Ouders & Onderwijs

De procedureschets is ook behandeld in de projectorganisatie van Versterking Medezeggenschap waar Ouders & Onderwijs onderdeel van uitmaakt. De komende weken werkt Ouders & Onderwijs aan een praktische uitwerking van de procedureschets met ‘goede voorbeelden’ speciaal voor ouders (in de medezeggenschap). Sommige scholen gebruiken een werkgroep om alternatieven te onderzoeken of draagvlak te creëren bij ouders. Er zijn ook scholen die een enquȇte uitzetten en ouders vragen of zij ideeën hebben.

Vragen en reacties

Heeft u een goed voorbeeld over het samen optrekken van school en ouders bij leerlingendaling, sluiting of fusie van een school? Laat het ons weten via onderstaand formulier of neem contact op via kaja.sariwating@oudersonderwijs.nl. Vragen over leerlingdaling, fusie of sluiting? Kijk voor meer informatie op onze site. Antwoord niet gevonden? Stel dan uw vraag via vraag@oudersonderwijs.nl of bel kosteloos op schooldagen tussen 10.00 - 15.00 met met 0800 - 5010. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld