Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Reageer vandaag op het onderwijs van morgen

  • Marieke Boon
  • Nieuws

De leraren en schoolleiders die meedoen aan de ontwikkelteams van curriculum.nu hebben net de tweede ontwikkelsessie gehad. Ze hebben de feedback op hun visie op het leergebied besproken en de visie bijgesteld. Daarnaast hebben ze gewerkt aan het formuleren van de ‘grote opdrachten’ voor hun leergebied. Daarop willen ze nu onze feedback. 

Visie op leergebied

Tijdens de eerste ontwikkelsessies in maart hebben de teams gewerkt aan het formuleren van een conceptvisie op hun leergebied. Deze conceptvisies zijn in de periode 26 maart – 25 april opengesteld voor feedback. Er zijn honderden reacties binnengekomen van o.a. vakverenigingen, het vervolgonderwijs, ontwikkelscholen, ouders en leerlingen. De ontwikkelteams zijn gedurende deze periode bij verschillende bijeenkomsten in gesprek gegaan over hun visies. Zo gingen leraren in het basisonderwijs met elkaar in gesprek over digitale geletterdheid en de vraag 'Is de visie bruikbaar?'. 

Grote opdrachten

Na het opstellen van de visie op hun vakgebieden hebben de ontwikkelteams nu gewerkt aan de grote opdrachten. Deze beschrijven wat leerlingen in het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld te kunnen handelen (vaardigheden). Een aantal teams is het gelukt om de grote opdrachten voor hun leergebied in concept op te stellen. Andere teams zijn nog niet helemaal klaar, maar willen het tussenresultaat wel graag voorleggen.

Jouw feedback is gewenst!

Op de website curriculum.nu staan van alle ontwikkelteams de tweede tussenproducten. Ga direct naar Nederlands, Engels/ moderne vreemde talen, Digitale geletterdheid, Rekenen & Wiskunde, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur of Mens & Maatschappij. Feedback geven kan t/m vrijdag 6 juli en alleen via de website. 

Bijeenkomsten

Naast de online consultatie worden ook weer talloze bijeenkomsten georganiseerd om de tussenproducten te bespreken. Bekijk hier de agenda

Over Curriculum.nu

Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams bestaan uit leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. In 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Hoe ging het eraan toe tijdens de tweede ontwikkelsessie?

 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?