Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Rekentoets definitief afgeschaft

  • Nieuws
Rekentoets definitief afgeschaft

De Tweede Kamer heeft definitief ‘nee’ gezegd tegen de rekentoets voor het voortgezet onderwijs. Rekenen wordt vanaf volgend schooljaar onderdeel van het vak wiskunde.

Geen rekentoets in het voortgezet onderwijs

Na alle kritiek telt de rekentoets op dit moment al niet meer mee voor het eindexamen vmbo, havo en vwo. De toets moest nog wel gemaakt worden. De meerderheid van de Tweede Kamerleden stemde deze week echter voor afschaffing van een aparte rekentoets op de middelbare school. Dat betekent dat de rekentoets vanaf volgend jaar niet meer wordt afgenomen. Dit schooljaar moeten leerlingen de toets nog wel maken, maar telt de uitslag niet mee voor het examen.

Gevolgen voor examenleerlingen

Doet je kind dit jaar examen? Dan maakt je kind nog gewoon de rekentoets. Het cijfer komt op de cijferlijst te staan, maar telt niet mee voor het eindexamen.

Gevolgen voor havo en vwo leerlingen

De stof van de rekentoets wordt onderdeel van het vak wiskunde. Je kind hoeft geen aparte rekentoets meer te maken. Heeft je kind geen wiskunde in de bovenbouw? Dan moet hij nog wel een aparte toets maken. Die toets zorgt ervoor dat het vervolgonderwijs inzicht heeft in de rekenvaardigheden van alle leerlingen.

Gevolgen voor vmbo leerlingen

Op het vmbo worden waarschijnlijk twee wiskundevakken ingevoerd. Het basisvak is verplicht tot en met klas 4 en omvat de basisstof. Het verdiepende vak is voor leerlingen die meer kunnen of willen.

Gevolgen voor mbo leerlingen

De besluiten van de Tweede Kamer hebben geen betrekking op het mbo. Daar wordt het rekenexamen ook volgend jaar nog steeds afgenomen. Op het mbo telt het examen voorlopig niet mee voor het examen. Wel is eerder al besproken dat mbo-scholen de taak hebben de rekenvaardigheid van leerlingen op peil te houden. Scholen zullen met dit doel een schoolexamen gaan ontwikkelen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?